Läkemedelsverket - Medical Products Agency

Avregistrering av Dexametason Rosemont 0,4 mg/ml, Oral lösning

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2018 09:14 CET

Dexametason Rosemont 0,4 mg/ml, Oral lösning kommer att avregistreras 2018-04-01 i Sverige på begäran av läkemedelsföretaget. En restsituation har nu uppstått då produkten inte tillhandahålls längre.

Läkemedlet förskrivs idag framför allt inom barnonkologin. Information om avregistreringen kommer även att skickas direkt till berörda kliniker och specialistföreningar.

Alternativ

I de fall behovet inte kan tillgodoses av godkända läkemedel finns möjlighet att ansöka om licens för läkemedel godkänt i annat land. Dexametason Rosemont 0,4 mg/ml, Oral lösning, kommer att finnas tillgänglig i andra EU-länder.
Förskrivare rekommenderas att vända sig till ett apotek för att få information om tillgänglighet.

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.