Umeå kommun

Avsiktsförklaring om nya idrottshallar

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2016 15:58 CET

Näringslivs- och planeringsutskottet har godkänt en avsiktsförklaring med Thorengruppen om att företaget ska få arrendera mark för att bygga en fotbollshall samt en innebandyhall med kontorsytor. Thorengruppen ska inom nio månader kalkylera projektet, så att kommunens hyreskostnad klargörs.

Inom samma tid ska kommunen ta fram underlag för ett vägvalsbeslut i frågan om att i framtiden flytta idrotts- och mässhallarna från Nolia till annan plats. Ursprungligen var tanken att de nya idrottshallarna ska ligga vid Nolia, men även andra lokaliseringar kan prövas.

– Avsiktsförklaringen gör det möjligt att komma vidare i frågan. Det återstår att se vilken plats som är bäst lämpad för hallarna, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Långsiktigt förfogande
Hallarna ska hyras av Umeå kommun under lång tid, för att i sin tur hyra ut dem till enskilda föreningar, skolor och mässor. Detta innebär samma hantering som för hallar som ägs av Umeå kommun. De föreningar som Thorengruppen har intresse i ska inte ha någon särställning.
Thorengruppen är införstådd med att markupplåtelsen och övriga avtal kommer att villkoras så att
Umeå kommun långsiktigt kan hyra eller på annat sätt förfoga över idrotts- och mässhallarna.

Vänsterpartiet reserverade sig efter att ha yrkat avslag till avsiktsförklaringen, bland annat av ekonomiska skäl.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Elmer Eriksson (M)
ersättare
kommunstyrelsen
Umeå kommun
072-733 07 32
elmer.eriksson@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.