Västra Götalandsregionen

Avsiktsförklaringen om museiverksamheten i Västra Götaland mottogs positivt av Västarvets styrelse.

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 10:44 CEST

Tongångarna var positiva när Lars Nordström (fp), ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd presenterade den nya avsiktsförklaringen med det fortsatta arbetet i museiverksamheten i Västra Götaland för Västarvets styrelse. Informationen ledde till en konstruktiv diskussion om det fortsatta arbetet. Alla parter ser ljust och med tillförsikt på framtiden.

Lars Nordström framhöll möjligheterna som Västarvet har inför framtiden genom avsiktsförklaringen. I de förslag som finns i Christina Rogestams rapport och med hjälp av de nya avtal som kommer att upprättas inför 2010 kan parterna samverka för en fortsatt utveckling av verksamheten. Rollfördelningen och uppdragen kommer att bli tydliga. Västarvet får i uppdrag att hitta en balans mellan att profilera de olika verksamheterna samtidigt som man ska arbeta för gemensamma samordningsvinster.

Bakgrund till avsiktsförklaringen och debattenom Västarvet
I Västarvet finns flera olika natur- och kulturarvsverksamheter samlade, med bland annat utställningar, arkiv och experter på olika områden. De flesta av verksamheterna ägs av Västra Götalandsregionen, medan Bohusläns museum och Västergötlands museum är stiftelseägda. När Västarvet gick in i ett omfattande utvecklingsarbete, ifrågasatte bland andra stiftarna om detta var i strid med stiftelselagen. Västra Götalandsregionen gav då Christina Rogestam i uppdrag att utreda museiorganisationen. När utredningens slutrapport presenterades för knappt två månader sedan innehöll den bland annat ett förslag till hur de nuvarande parterna i sina olika roller ändå skulle kunna samverka för en fortsatt utveckling av respektive verksamhet. Utifrån Christina Rogestams rapport tog parterna fram en avsiktsförklaring till det fortsatta arbetet i museifrågan som undertecknats av Roland Andersson, regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen, Charlotte Nordström, kommunalråd i Skara kommun, Johan Wiktorsson, kulturnämndens ordförande i Uddevalla kommun, Jan Sjöberg, ordförande i Bohusläns Hembygdsförbund och Dag Ahlenius, ordförande i Västergötlands Fornminnesförening. Enligt avsiktsförklaringen ska särskilda avtal, både långsiktiga och kortsiktiga mellan olika parter i frågan upprättas och finnas klara 2010. Västra Götalandsregionen ger Christina Rogestam uppdrag att bistå vid framtagningen av de nya avtalen.


Kontaktperson: Lars Nordström (fp) ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd 070-920 68 39,
Kristian Berg kulturchef Västra Götalandsregionen 070-297 23 22, Jenny Jernberg kommunikatör Västra Götalandsregionens kultursekretariat 070-212 50 72 Publicerad av: Jenny Jernberg Epost: jenny.jernberg@vgregion.se