Miljöpartiet Stockholms stad

Avskaffa nolltoleransen mot en erkänd konstform – graffiti

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2012 09:33 CEST

Den nolltolerans som funnits i Stockholms stad sedan 90-talet visar på en intolerans mot en erkänd konstform och mot en hel ungdomskultur. Miljöpartiet i Stockholm stad vill att staden omprövar sin klotterpolicy.

- Vi vill ha en tolerant stad där barn och unga får ägna sig åt den konstform de vill i kulturskolan och där staden inte pekar ut vissa konstformer som kriminella, säger Daniel Helldén (MP).

Nolltoleransens paragraf 9 har lett till att Stockholms stad har stoppat affischer för en utställning som Riksmuseet arrangerade, tvingat Stadsmuseet att ställa in gatukonstvandringar och inte minst har det lett till en inskränkning i stockholmarnas rätt att uttrycka sig konstnärligt. Nolltoleransen innebär i praktiken att det räcker med att inneha färgburkar för att bli gripen, och här ligger bevisbördan på den gripne.

 - Vi vill att staden omprövar sin klotterpolicy. Det krävs en genomgripande revidering och paragraf nio måste utgå helt.  En revidering måste innebära att allas rätt inför lagen ska respekteras, säger Mats Berglund (MP), gruppledare i kulturnämnden.

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Hakim Belarbi
0761-22 96 57
hakim.belarbi@stockholm.se