Vänsterpartiet

Avskaffa straffet för illegala arbetare

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 09:41 CEST

Vänsterpartiet kräver i en riksdagsmotion insatser på bred front riktade mot branscher där arbetare utan arbetstillstånd - så kallat papperslösa - utnyttjas i svarta jobb.

- Vi ser det som självklart att det är de som utnyttjar svart arbetskraft som ska sättas åt juridiskt, inte den som blir utnyttjad, säger Camilla Sköld Jansson (v), ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott och en av undertecknarna till motionen.

Vänsterpartiet driver samma uppfattning som LO gett uttryck för och vill att straffet i utlänningslagen för den som arbetar illegalt ska avskaffas. Då blir det möjligt att utdöma ett skadestånd från arbetsgivaren, som motsvarar mellanskillnaden mellan den lön arbetstagaren fått och den som är normal i branschen.

Vänsterpartiet vill också öppna möjligheten för ett allmänt skadestånd för kränkning, till arbetstagare som utnyttjats i svartarbete. En annan tanke som tas upp är tidsbegränsade F-skattebevis och att en översyn ska göras av straffsatserna för den som utnyttjar svartarbete.

- Det är viktigt att agera mot den ekonomiska brottsligheten på alla plan. Människor i underläge utnyttjas hänsynslöst och det är de oseriösa arbetsgivarna som är de verkliga brottslingarna, avslutar Camilla Sköld Jansson.

För ytterligare kommentarer, kontakta:
Camilla Sköld Jansson, riksdagsledamot, 0703-43 96 33
Vänsterpartiets presstjänst, 0706-20 00 64