Miljödepartementet

Avskaffande av kommunal ensamrätt för farligt avfall

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 17:12 CET

Regeringen har idag beslutat om att avskaffa den kommunala möjligheten till ensamrätt för hantering av sådant farligt avfall som inte är hushållsavfall.

Med dagens regelverk har varje kommun möjlighet att välja om den ska ha ensamrätt för insamling och behandling av sådant farligt avfall som inte är hushållsavfall. Idag är det ungefär 80 kommuner som utnyttjar denna möjlighet till ensamrätt.

Ansvaret för avfallet har successivt flyttats från kommunerna till det privata näringslivet. Genom att ta bort kommunernas ensamrätt skapas ett enhetligt regelverk i landet som ökar konkurrensen. Regelverket underlättar för marknadens aktörer att skapa effektiva och miljömässiga avfallslösningar.

Avskaffandet görs genom en ändring av avfallsförordningen som träder ikraft vid utgången av juni 2007.


Kontakt:
Tomas Uddin
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
08-405 22 69
070-950 22 45
registrator@sustainable.ministry.se

Christian Haglund
Departementssekreterare
08-405 18 41
-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs frågor och svar om kretslopp, avfall och pant (http://www.regeringen.se/sb/d/3015)