Verbal förlag

Avslöjanden om SL:s väktare bekräftade i ny utredning

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2014 06:29 CEST

Idag kommer boken Förneka till varje pris, som är en uppföljare till grävande journalisten Kolbjörn Guwallius uppmärksammade reportagebok Grip till varje pris. Samtidigt visar det sig att SL:s egen utredning bekräftar många av bokens avslöjanden om olagliga metoder i jakten på klottrare. 

Utredningen av advokatbyrån Mannheimer Swartling visar att SL hela tiden har känt till och sanktionerat att vaktbolaget CSG använder otillåtna metoder, samt att bevakningsbolaget CSG får en bonus för särskilt lyckade gripanden, något som CSG tidigare har förnekat. Bara det senaste året har CSG fått sådan bonus av SL på 730 000 kronor, vilket hittills har varit okänt eftersom uppgörelsen har omfattats av sekretess.

Utredningen har tagit utgångspunkt i boken Grip till varje pris och avfärdar inte en enda av uppgifterna i boken:

”[Det kan] konstateras att ett flertal av de uppgifter som framkommit i media och annan rapportering framstår vara underbyggda på ett sätt som gör att de inte utan vidare kan eller bör avfärdas,” menar utredarna.

Kolbjörn Guwallius finns tillgänglig i Malmö för intervjuer eller på plats under bokmässan i Göteborg fredag–lördag 26–27 september. Han liveintervjuas på bokmässan av Föreningen Grävande Journalister lördag 27 september kl 13.20. Han nås via kontakt@kolbjorn.se och telefon 0733–104830.

Grip till varje pris har förutom SL:s utredning hittills resulterat i en utredning hos Datainspektionen och debatt i både riksdag och landstingsfullmäktige. I e-boken Förneka till varje pris framkommer en mer komplett bild av CSG:s otillåtna fotoregister, och flera nya vittnesmål stärker bilden av ett företag som arbetar smutsigt.

Några av de viktigaste avslöjandena i de båda böckerna:

• CSG för ett olagligt fotoregister över unga graffitimålare med över 700 foton.

• CSG griper människor godtyckligt, anklagar dem för brott de inte har begått och misshandlar och förnedrar dem. Såväl falsk tillvitelse som brottsprovokation förekommer.

• CSG arbetar otillåtet med civilklädda väktare som bedriver polisiär spaning över hela Stockholms län, även ute på stan.

• CSG arbetar med gömda väktare som bevittnar brott i syfte att kunna gripa och få skadestånd utdömda, istället för att verka förebyggande. Metoden är sanktionerad av SL trots att den är otillåten.

 • CSG arbetar med polisiär utredningsverksamhet när de söker igenom gripnas tillhörigheter i jakt på bevismaterial, trots att de bara ska hålla gripna i väntan på polis.

Digitala exemplar av hela e-upplagan av Grip till varje pris kan beställas från kristian@verbalforlag.se

Mer om böckerna och författaren:

GRIP TILL VARJE PRIS (E-BOK)

Kolbjörn Guwallius avslöjar i Grip till varje pris hur vaktbolaget CSG arbetar med rättsvidriga och olagliga metoder mot mycket unga lagöverträdare på uppdrag av bland andra SL. Verksamheten pågår trots avslöjandet och gör så sedan två decennier. Boken har ett specialskrivet efterord av Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet.

FÖRNEKA TILL VARJE PRIS (E-BOK)

Civilklädda väktare som utför polisiärt spaningsarbete och för register över misstänkta, däribland många barn och unga. Bevakningsföretaget CSG använder laglösa metoder i sin kamp mot klottret i Stockholm. Denna moderna rättsskandal avslöjades i maj 2014 av journalisten Kolbjörn Guwallius. Det här är uppföljaren till den uppmärksammade boken GRIP TILL VARJE PRIS. Här framkommer en mer komplett bild av fotoregistrets omfattning, fler vittnesmål som stärker bilden och berättelser om övervåld. Vi får ta del av hur CSG och Storstockholms Lokaltrafik (SL) bemöter kritiken och läsa om de pågående utredningarna mot företaget.

Kolbjörn Guwallius är född 1977 och verksam som journalist, författare, fotograf och föreläsare. Han har tidigare skrivit Sätta färg på staden (Dokument Press, 2010) om gatukonstens ofta komplicerade möte med samhället. Följ författaren och boken på twitter.com/kguw och twitter.com/tillvarjepris. Se även bokens blogg griptillvarjepris.se, där pressmaterial finns.

Verbal förlag ger ut samhällsdebatt, journalistik och essäistik sedan 2008. Läs mer på www.verbalforlag.se.


Verbal förlag ger ut samhällsdebatt, journalistik och essäistik sedan 2008. Läs mer på www.verbalforlag.se.