Chemel AB

Avslut av avtal öppnar möjligheter inom MedTek

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 15:44 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=46304Chemel Abs pågående satsning inom klinisk diagnostik kan i framtiden även omfattas av non-invasiva mätningar. Det tidigare tecknade licensavtalet med det kalifornienbaserade MedTek-företaget VivoMedical har i dagarna sagts upp på begäran av VivoMedical. Licensrättigheterna, vilka innebär användande av Chemels SIRE-teknologi för non-invasiva mätningar i svett för diagnosticering av blodglukoshalten hos tex diabetiker, återgår helt till Chemel. Chemel kommer att erhålla resterande summa av den avtalade engångssumman (75 000 USD) december 2007 samt den avtalade minimumroyaltyn under uppsägningstiden fram till augusti 2008 (totalt 46 000 USD). Chemel erhöll genom det tidigare tecknade avtalet även en mindre aktiepost (300 000 aktier) i VivoMedical (<3 %), vilken kommer att förbli i Chemels ägo.


"Vi hade naturligtvis gärna sett att avtalet med VivoMedical hade fortlöpt, men vi har gjort värdefulla erfarenheter och erhållit kassaförstärkningar till Chemel under den tid som avtalet varit och kommer att vara i kraft. Vi har nu full frihet att förutom den pågående satsningen inom området klinisk diagnostik även verka inom det heta området non-invasiv diagnostik för bla egentestning av diabetiker, antingen genom utveckling i egen regi eller genom tecknande av nya licensavtal. Den totala marknadsandelen idag för egentestning av blodglukos omfattar ca 6 miljarder USD årligen och är en växande marknad. Om VivoMedical lyckas med att säkra sin finansiering och med sin fortsatta utveckling kan Chemels ägarandel i VivoMedical i framtiden komma att innebära en värdefull tillgång för Chemel" säger Chemels VD Dr Margareta Krook.


Chemel AB (publ)

VD Margareta Krook


Chemel AB, Scheelevägen 19F:2, 223 70 LUND, tel 046-286 45 00, fax 046-286 45 45,
web www.chemel.com, mail info@chemel.com.
VD och kontaktperson: Dr Margareta Krook
Styrelseordförande: Doc Dario Kriz


(För fullständigt pressmeddelande se bifogad fil)