Upplands Lokaltrafik

Avslutad upphandling

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 14:22 CET

PRESSMEDDELANDE


Upphandling avslutad.
Knivstabuss behåller sin trafik


Upplands Lokaltrafiks (UL) styrelse har efter genomförd upphandling fattat beslut om entreprenör för busstrafiken i Knivsta kommun. Vinnande anbud har lämnats av Knivsta Buss AB. Ett krav i upphandlingen är att bussarna ska vara utrustade med alkolås.

Den trafikupphandling som UL genomfört omfattar trafik för 5 bussar. Geografiskt är det trafik inom Knivsta kommun samt vissa turer till och från kommunen som upphandlats. Det nya avtalet gäller från juni 2007 och gäller till och med tidtabellskiftet i juni 2011.
Vinnande anbud har lämnats av dagens entreprenör Knivsta Buss AB som därmed behåller trafiken.

Av totalt 13 bolag som beställt förfrågningsunderlaget, deltog 6 bussbolag i upphandlingen. Alla anbudsgivare uppfyllde de formella kraven i förfrågningsunderlaget och vinnande anbud var det mest ekonomiskt fördelaktiga för UL.

Bussar med alkolås
Inför upphandlingen fattade ULs styrelse beslut om att från och med denna upphandling ska alkolås finnas i alla nya bussar.

- Vi vill på detta sätt säkerställa att ingen förare, medvetet eller omedvetet, kör onykter, säger ULs styrelseordförande Agneta Gille. UL kommer också att arbeta för att alla nya bussar som våra entreprenörer köper in utrustas med alkolås, oavsett när avtalet för trafiken tecknades.

Priser
Det offererade priset från Knivsta Buss AB är 8,3 miljoner kr/år. Den årliga kostnaden för jämförbar trafik blir i stort oförändrad.

Närmaste två anbudsgivare, KR-Trafik och Höbergs Bussresor AB, lämnade båda anbud på 8,6 mkr.

Information med anledning av detta pressmeddelande lämnas av:

UL – Sture Jonsson, tel 018 - 65 99 08.
Knivsta Buss AB – Mats Mattsson, tel 070-525 23 03.