Concordia Maritime AB

Avslutning av eget-kapital-säkring

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 15:11 CEST


Concordia Maritime avslutar idag den eget-kapital-säkring, som funnits på plats sedan 2005 och som för närvarande uppgår till MUSD 135, motsvarande cirka 50% av det egna kapitalet.

Beslutet leder inte till någon resultaträkningseffekt.

Concordia Maritimes funktionella valuta är USD, d v s merparten av intäkterna, kostnaderna och balansräkningen är angiven i USD. Detta innebär att förändringar i växelkursen mellan USD och SEK dels påverkar resultatet, dels det egna kapitalet. En starkare USD gentemot SEK ökar det egna kapitalet medan en svagare USD minskar det egna kapitalet. En eget-kapital-säkring reducerar effekten av den här typen av valutakursändringar. En sådan säkring mot valutakursändringar kommer nu inte att finnas.

Concordia Maritime AB (publ)

För mer information, v.v. kontakta:

Hans Norén
VD
Telefon: +46 31 855101
Mobil: +46 704 855101

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm. Rederiet har beställt tio tankfartyg som byggs enligt MAX-konceptet. Sex P-MAX-fartyg är levererade och fyra kommer att levereras under 2009/2010. P MAX är ett produkttankfartyg på cirka 65 200 dwt. MAX-konceptet innebär att fartygen är byggda för största möjliga lastförmåga på grunda vatten. Fartygen har ett helt nytt koncept för säkrare oljetransporter med dubbla maskiner i två helt separata maskinrum, dubbla roder och styrmaskiner, två propellrar och dubbla kontrollsystem. www.concordia-maritime.se