Nobelmuseet AB

Avslutningskonferens för Soljakten på Nobelmuseet – Högstadieelever deltar på Nobelprisutdelningen

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2013 07:00 CET

Soljakten är ett samarbete mellan Nobelmuseet och professor Lars Kloo och forskaren Jan Rosdahl vid avdelningen för Tillämpad fysikalisk kemi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Runt 25 högstadieklasser runt om i Sverige, från Kalix i norr till Malmö i söder, har deltagit i forskningsprojektet om solceller.

Solcellsteknik har koppling till ett flertal Nobelpris i både fysik och kemi. Uppgiften i projektet har varit att försöka hitta ett naturligt färgämne som kan göra de s.k. Grätzelsolcellerna till en energikälla att räkna med i framtiden. Mindre än en timmes solljus som träffar jordens yta är tillräckligt för att täcka hela världens årliga energibehov.

Befintliga tekniker för att omvandla solens strålning är idag ännu dyra, ineffektiva eller miljömässigt tveksamma. Forskarna arbetar systematiskt bl.a. med att utforma och designa nya färgämnen för Grätzelcellerna. Men, kanske har något naturligt färgämne förbisetts som fungerar bättre än de konstgjorda? Forskarhjälpen 2013 – Soljakten - har gått ut på just detta – eleverna har hjälpt forskarna att hitta naturliga färgämnen som kan förbättra den fotoelektrokemiska solcellen.

Eleverna har tillverkat vetenskapliga postrar om sitt forskningsarbete och en poster per skola har valts ut av eleverna själva att representera skolan i en postertävling. Under en tvåveckorsperiod har man på Soljaktens hemsida kunnat rösta på sin favoritposter via Facebook.

En jury bestående av vetenskapsjournalisten Karin Bojs, programledaren Beppe Singer, samt Patrik Hadenius, chefredaktör för Forskning och Framsteg utsåg den 15 november vinnaren bland de tre postrarna som fått flest röster. Apelgårdsskolan i Malmö vann postertävlingen med motiveringen:

 ” för en poster som är personlig och lekfull och som länkar samman vardagliga företeelser som kryddan curry och egna fritidsintressen med vetenskaplig forskning. Helt enkelt en poster som man stannar till vid.”

Den vinnande postern är gjord av Drenica Dudi och Blerina Nervovaj och priset är tre biljetter till Nobelprisutdelningen 2013.

Vill du komma i kontakt med Nobelmuseets forskningschef och projektledare för Soljakten Katarina Nordqvist, professor Lars Kloo från KTH och/eller elever och lärare från de deltagande skolorna? Kontakta press- och marknadsansvarig Helena Wallemo, e-post: helena.wallemo@nobelmuseum.se, tel. 070-4944009.

På Nobelmuseet presenteras Nobelpristagarna och deras insatser, men även själva priset och Alfred Nobels arbete. Museets uppdrag är att vara framåtblickande och fånga upp Nobelpristagarnas fortsatta arbete och den samtida forskningen inom Nobelprisrelaterade ämnesområden. Nobelmuseet ligger i gamla Börshuset, Stortorget 2, Gamla stan, Stockholm.

Besök gärna: http://www.nobelmuseum.se, @NobelMuseum på Twitter, www.facebook.com/Nobelmuseum, www.youtube.com/nobelmuseum