Beijer Electronics AB

Avstämningsdag för aktiesplit i Beijer Electronics AB (publ)

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2011 09:12 CEST

Vid Beijer Electronics AB:s årsstämma den 27 april 2011 beslutades om en uppdelning av bolagets aktier (s.k. split) 3:1, så att varje aktie delas upp i tre aktier av samma slag. Med stöd av årsstämmans bemyndigande har styrelsen nu fastställt datum för genomförandet av uppdelningen enligt följande.

Avstämningsdag för uppdelningen är den 29 juni 2011, vilket innebär att sista dag för handel i aktien före uppdelning är den 23 juni 2011. Första dag för handel med uppdelade aktier är den 27 juni 2011.

Viktiga datum:
Sista dag för handel före uppdelning 23 juni 2011
Första dag för handel efter uppdelning 27 juni 2011
Avstämningsdag för uppdelning 29 juni 2011
      

Aktierna som erhålls genom aktieuppdelningen beräknas att registreras på VP-konton den 30 juni 2011, dvs dagen efter avstämningsdagen.

Uppdelningen sker automatiskt via Euroclear och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder. Efter genomförd uppdelning kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till 18 934 464.

För mer information kontakta:
VD och koncernchef, Fredrik Jönsson,
tel +46 (0)40 35 86 10, mobil +46 (0)705 17 16 26
CFO Lennart Mauritzson
tel +46 (0)40 35 86 53, mobil +46 (0)705 52 05 57
 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Beijer Electronics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juni 2011 kl 09.00 (CET).

Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 16 länder och en omsättning på 1,2 miljarder kronor 2010. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholms Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se