Fackförbundet ST

Avtal 2010: Fackförbundet ST och Almega byter bud

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2010 16:36 CEST

Årlig lönekartläggning, likvärdig löneutveckling, minsta garanterad löneökning, sänkning av taket för skyldighet att jobba övertid, anlitandet av bemanningsföretag ska begränsas. Detta är några av Fackförbundet STs krav i förhandlingarna om ett nytt branschavtal för anställda på bland annat Posten

I dag överlämnade Fackförbundet ST sina krav i förhandlingar om ett nytt branschavtal på bland annat Posten till arbetsgivarorganisationen Almega bransch Kommunikation. Kraven spänner över frågor som löneprinciper, löneutrymme och fördelning, arbetstids- och anställningsformsfrågor. Kraven i sin helhet biläggs.

Ur kraven:
Löneprinciper: Lönekartläggning ska ske årligen, lokala parter ska bedriva ett långsiktigt arbete med bland annat målet att säkerställa konkurrenskraftiga löner och anställningsvillkor genom tillvaratagande av bland annat effektiviseringsvinster.

Löneutrymme och fördelning: Löneutvecklingen ska vara likvärdig med andra delar av arbetsmarknaden. Om inget annat överenskoms ska varje medlem ha en lägsta garanterad löneökning.

Anställningsform: Huvudprincipen ska vara att alla anställningar är tillsvidare och på heltid.

Arbetstid: All tid som ställs till arbetsgivarens förfogande ska likställas med arbetstid. Förbättrade möjligheter att förena arbets- och privatliv. Den anställdes behov av och möjlighet att förena arbets- och privatliv ska vägas in vid förläggning av arbetstid.

Förekomsten av s.k. dold övertid ska kartläggas och åtgärder vidtas för att säkerställa att allt övertidsarbete som enligt avtalet är att betrakta som sådant ska ersättas enligt avtalets bestämmelser

Övriga avtalsvillkor: Rätt till ledighet för läkarbesök, vård av anhörig mm. Sådan ledighet ska ske utan löneavdrag. Föräldralön med 90 procents ersättningsnivå som utbetalas under sammanlagt sex månader. Anlitandet av bemanningsföretag ska begränsas.

- Nu har vi växlat bud och ska analysera arbetsgivarens bud tillsammans med vår förhandlingsdelegation, avslutar Marie-Therese Gyllhede, förhandlingsledare.

Bakgrund
Förhandlingarna förs med arbetsgivarorganisationen Almega bransch kommunikation. Totalts berörs närmare 4 200 ST medlemmar inom bland annat Posten AB Sverige, SweRoad, Swedavia AB, Entry Point North AB och Menzies Aviations Sverige AB. Det nuvarande avtalet löper fram till 30 september.

För ytterligare information kontakta Fackförbundet ST: Marie-Therese Gyllhede, förhandlingsledare, mobil: 076-135 00 88 eller Lars Pauli, biträdande pressekreterare, mobil 070 – 316 18 65

Fackförbundet ST är det största facket inom det statliga området. Vår styrka är en fackförening - en arbetsplats. Vi är fackliga experter på statlig verksamhet. Vi har idag nästan 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag, universitet, högskolor och statsunderstödda stiftelser. Prenumerera på STs pressmeddelanden! Anmäl dig under "Press" på www.st.org