Banverket

Avtal för klart för banunderbyggnad på Haparandabanan

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 13:35 CEST

Banverket har i dagarna skrivit avtal med företaget Skanska Sverige AB om uppgraderingen av banunderbyggnaden på Haparandabanan, sträckan Boden- Avafors.

- Arbetet med banunderbyggnad är en viktig del i vår byggprocess, säger Björn Svanberg regionchef vid Banverket Norra banregionen.


Skanska Sverige AB ska uppgradera banans underbyggnad mellan Boden och Avafors. Arbetet innefattar bland annat avverkning, röjning, renovering och utbyte av trummor, profilering såsom dikesfördjupning av banan samt breddning av banvallen och montering av viltstängsel. Förstärkningsåtgärderna utförs så att STAX 30 tons axellast möjliggörs på banan. Genomförandetiden är april 2006 med ett färdigställande under år 2007. I kontraktet ingår option som Banverket kan avropa på ett fortsatt genomförande på sträckan Avafors - Morjärv.

Uppdraget kommer att engagera ett tiotal personer från Skanska.
- Det är jättekul att vi fått förtroendet med det här uppdraget. Vi ska nu etablera oss ute på den aktuella sträckan och påbörja arbetet, säger Gunnar Johansson distriktschef Skanska Sverige AB.

-Vi har etablerat en organisation för genomförandet med byggledning på Banverket. Vi har även projektkontor i Morjärv och Niemisel och kommer under 2006 ha fyra till sex personer sysselsatta med pågående entreprenader. Vi kommer successivt öka antalet personer och beräknar att ha totalt 15 personer som mest, sysselsatta på sträckan Boden -Morjärv-Kalix under år 2007-2010, säger projektledare Örjan Johansson

Några direkta störningar på tågtrafiken ska inte inträffa under genomförandet.
- Vi har fem timmar per dygn, tidigt på morgonen mellan 04:30 - 09:30 för att genomföra arbeten samt transporter på banan, fortsätter Örjan Johansson

Arbetet omsluter 27 miljoner kronor och ingår som en del av Banverkets projekt med att upprusta och uppgradera den befintliga Haparandabanan på sträckan Boden-Kalix-Karlsborg.För mer information kontakta:

Örjan Johansson
Projektledare
Banverket Norra banregionen
0920-352 75
070-623 52 75
orjan.johansson@banverket.se


Gunnar Johansson
Distriktschef
Skanska Sverige AB
0920- 26 22 21
070- 696 40 80
gunnar.johansson@skanska.se

Linda Bengtsson
Informatör
Banverket Norra banregionen
0920-350 47
070-289 50 47
linda.bengtsson@banverket.se