Honda Sverige

Avtal för marknadsintroduktion av eldrivna bränslecellsbilar

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2012 11:36 CEST

Honda undertecknar idag ett MoU (Memorandum of Understanding) för marknadsintroduktion av eldrivna bränslecellsbilar i de nordiska länderna.

Vid en ceremoni i Köpenhamn undertecknas en avsiktsförklaring med organisationer från de nordiska länderna för marknadsintroduktion av eldrivna bränslecellsbilaroch utveckling av en vätgasinfrastruktur under perioden 2014-2017.
Avtalet ska öppna för en dialog med privata och offentliga aktörer i Norge, Sverige, Island och Danmark för att säkra finansiering och stödmekanismer med syfte att påskynda en marknadsintroduktion.


Honda har under de senaste tio åren investerat kraftigt i bränslecellstekniken. Samtidigt har olika infrastrukturbolag kontinuerligt utvecklat väteproduktion och standarder för tankteknik i de nordiska länderna.
Resultaten ser lovande ut, dagens elektriska bränslecellsfordon har lång räckvidd och snabb tankningsprocess, jämförbara med bensindrivna bilar.


Under 2009 tecknade flera av världens ledande biltillverkare ett avtal om marknadsintroduktion av elektriska bränslecellsbilarunder 2015. Sedan 2006 har olika nätverk och organisationer investerat betydande belopp och öppnat tankstationer med vätgas i Norden.

För att nå målet om en framgångsrik marknadsintroduktion 2015, måste viktiga beslut tas. Dessa måste stödjas av ländernas beslutsfattare för att få rätt marknadsförutsättningar och underlätta introduktionen av eldrivna bränslecellsbilar.
Samförståndsavtalet undertecknades idag bland annat av chefen för Hondas R&D Europe GmbH",  Mitsuhiro Ueno.
"Köpenhamn var värd för klimatkonferensen 2009. Idag är vi tillbaka här i Köpenhamn för att göra hållbara transporter till verklighet. Honda är mycket stolta över att delta i detta konsortium. Scandinavian Hydrogen Highway Partnership kommer att fungera som en katalysator för att säkerställa infrastrukturen för den ”ultimata gröna rörligheten”, - vilket för oss likställs med en bränslecellsbil.


Även Toyota, Nissan och Hyundai undertecknade avtalet i Köpenhamn.

Honda offentliggjorde nyligen att en helt ny bränslecellsbil för Japan, USA och Europa kommer introduceras 2015.

”Vi är mycket glada över att inom en snar framtid kunna dela glädjen med hållbar mobilitet med våra nordiska kunder och introducera våra bränslecellsbilar till Skandinavien 2015”.