Post- och telestyrelsen, PTS

Avtal för telefonförsäljning kan göra småföretagare mindre sårbara

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 10:12 CEST

Kommunikationsmyndigheten PTS och Konsumentverket är positiva till den överenskommelse som Svensk Handel, SCCF (Svenska Callcenterföreningen) och SWEDMA har slutit för företag som bedriver telefonförsäljning mot andra företag.

Syftet med branschöverenskommelsen är att det kontaktade företaget direkt ska förstå om det är ett seriöst företag som ringer, dessutom införs en ångervecka vilket är nytt när det gäller handel mellan företag i Sverige.

PTS har under de senaste åren sett en ökning i antalet klagomål från småföretagare som rör marknadsföring vid telefonförsäljning. För småföretagare gäller inte konsumentskyddet, till exempel ångerrätten eller möjligheten att vända sig till Konsumenternas tele- och Internetbyrå. Enda alternativet vid en tvist med en operatör är att vända sig till domstol.

Klagomålen från småföretagare kommer ofta från personer som driver företag i liten skala och som i kontakten med telefonförsäljaren har upplevt sig ha ställningen som konsument. Ofta gäller klagomålen avtal med mycket långa bindningstider.

- Branschöverenskommelsen mellan SWEDMA, Svensk Handel och SCCF är ett viktigt första steg för att komma åt problemen som främst drabbar småföretagare, säger Marianne Treschow, PTS generaldirektör. Det är viktigt att tele- och Internetoperatörerna nu använder sig av de callcenterföretag som tillämpar avtalet.

- Om det inte sker en förbättring på området kan det bli aktuellt att föreslå lagändringar så att konsumentskyddet utökas för att även gälla småföretagare, säger Gunnar Larsson, Konsumentverkets generaldirektör.

Här kan du läsa branschöverenskommelsen

PTS sammanställer statistik över inkomna klagomål som redovisas i rapporten "Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation".

För mer information:

Olof Bjurö, chef för enheten för konsumentfrågor, PTS, tfn: 0708-11 40 05
Magnus Karpe, jurist, Konsumentverket/KO, tfn: 054-19 40 46