Stockholms stad

Avtal för utveckling och trygghet

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2004 14:01 CEST

Personal- och demokratiroteln, Pressekreterare Tobbe Lundell, Telefon: 070-47 29 076


Stockholms stads kommunstyrelse fattar idag ett viktigt beslut och tar därmed ett stort steg mot att bli en än mer attraktiv arbetsgivare. Efter ett omfattande utredningsarbete föreslås nu en inriktning för ett kommande utvecklingsavtal för stadens 46 000 anställda. Avtalet är tänkt att innehålla två delar. En del om hur staden ska hantera övertalighet och omställning, samt en del om åtgärder för att Stockholms stad ska bli en mer attraktiv arbetsgivare.

- Staden står i det kortare perspektivet inför både pensionsavgångar, nyrekryteringsbehov samt övertalighet och omställningsproblematik. Ambitionen är att utvecklingsavtalet ska kunna möta dessa båda perspektiv, säger Leif Rönngren, personalborgarråd (s).

- Genom ett nytt avtal vill vi få till stånd en bättre rörlighet inom staden. Stadens medarbetare är en avgörande resurs för kvaliteten och servicen inom våra verksamheter och vi vill skapa de bästa förutsättningar för personalen att göra ett bra jobb, säger Leif Rönngren (s).

- En viktig del i inriktningen till ett nytt avtal är de ensidiga arbetsgivaråtagandena som parterna nu ska förhandla om. Kommunal verksamhet, service och omsorg är beroende av att det finns personal på plats. Med utvecklingsavtalet får staden ytterligare ett verktyg för att både kunna behålla personal och samtidigt lyckas rekrytera ny, säger Leif Rönngren, personalborgarråd (s).