CombiGene AB

Avtal klara med Köpenhamns och Lunds universitet angående kontraktsforskning

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2015 11:15 CEST

Ett flertal forskare på båda sidor Öresund kommer att medverka. Eventuella nya patenterbara uppfinningar som framkommer som resultat av arbetet, inom CombiGenes verksamhetsfält, tillfaller enligt avtalen CombiGene. Avtalen har förhandlats fram under våren och signerades i början av sommaren, men först i slutet av juli skedde den första delbetalningen från CombiGene till ett av universiteten.

- Det kan var svårt att få till den här sortens avtal och inte minst patentaspekten kan vara komplicerad, säger CombiGenes styrelseledamot Per Ericsson som till vardags är advokat och senior partner på Advokatbyrån Gulliksson. Men i detta fall gick det smidigt och vi är väldigt nöjda med avtalets utformning.

Den danske life science entreprenören Morten Albrechtsen är också styrelseledamot i CombiGene. Han har tidigare erfarenhet av samarbete mellan företag och akademi och har bistått Per Ericsson.

– CombiGene är helt beroende av att ha denna sorts samarbete med universiteten, men vi upplevde en god förståelse från motparterna kring våra behov, säger Morten Albrechtsen. 

Lovande behandlingsmetoder för epilepsipatienter

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo. Enligt styrelsens bedömning har emellertid CombiGenes behandlingsmetod potential att utvecklas så att den kan användas även mot andra hjärnrelaterade sjukdomar.