Fackförbundet ST

Avtal klart

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 09:06 CET

Fackförbundet ST och arbetsgivarorganisationen Almega har idag kommit överens om ett nytt centralt avtal för bransch Kommunikation. Avtalet innehåller, bland annat, en lösning på bemanningsproblematiken, förbättrad föräldralön samt särskilda individuella åtgärdsplaner som ska leda till en positiv löneökning om man får en ringa eller ingen löneökning.  Även inom Postkoncernen har ST inom Posten nu slutit ett lokalt avtal.

-          Vi har fått en tillfredsställande lösning i fråga om bemanning och inhyrningsproblematiken samt en väsentligt tidigarelagd lönerevision för 2011.  Får vår det är det också mycket viktigt att vi har fått en bra skrivning om särskilda åtgärd om man får en ringa eller ingen löneökning, säger Marie-Therese Gyllhede, förhandlingsledare, Fackförbundet ST. Ett avtal på 20 månader gör också att avtalet kommer i bättre fas med övriga privata avtal.

Avtalet i korthet

  • Avtalsperioden: 2010-10 01 – 2012-05-31 med revisionsdatum 1 juni 2011 och omfattar ett utrymme om 2,9%. OB-ersättning uppräknas med samma procent.
  • Särskild individuell åtgärdsplan som ska leda till en positiv löneutveckling för den som får en ringa eller ingen löneökning.
  • Föräldralön: Efter två års anställning utges ersättning för högst tre trettiodagarsperioder. Fr.o.m. den 1 december 2011 utges ersättning för högst fyra trettiodagarsperioder efter tre års sammanhängande anställning.
  • Övertid: Om övertid ersätts med kompensationsledighet återförs motsvarande antal timmar till övertidsutrymmet.
  • Anställda med lägre anställningsomfattning än 40 procent samt anställda med en överenskommen anställning som är kortare än tre månader omfattas nu av branschavtalet
  • Skrivning avseende begränsning av utnyttjande av bemanningsföretag då det föreligger en rätt till återanställning.

För ytterligare information, kontakta

Marie-Therese Gyllhede, förhandlingsledare, Fackförbundet ST, mobil: 076-135 00 88

Maria Olwæus, branschansvarig, Fackförbundet ST, mobil: 070-508 52 39

Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingschef, Fackförbundet ST, mobil: 070-273 82 52

Avseende ST inom Posten, kontakta Kjell Öström, 070-654 98 71

Fackförbundet ST – Har idag ca 90 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag, universitet, högskolor och statsunderstödda stiftelser.