Fackförbundet ST

Avtal klart för 100 000 statsanställda

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 14:04 CEST

Förhandlingsorganet OFR/S/P/O*, där Fackförbundet ST är det största förbundet, har idag tecknat ett nytt kollektivavtal med Arbetsgivarverket. Avtalet gäller för 24 månader från och med den 1 oktober 2010 och bygger på lokala överenskommelser om löneökningar. Om inga överenskommelser träffas blir löneökningen lägst 3,6 procent. Det totala värdet av avtalet är lägst 3,7 procent. Andra viktiga värden i det statliga avtalet är ökat inflytande för anställda och fackliga organisationer samt väsentligt förbättrad sjuklön.

- Avtalet är en seger för STs medlemmar som nu får betalt för sitt hårda arbete med ständig övertid och orubblig lojalitet mot medborgarna. Utöver löneökningar har vi fått väsentligt ökat inflytande för anställda och fackliga organisationer samt bättre villkor för sjuka som tidigare har haft det riktigt tufft, säger Annette Carnhede, ordförande i Fackförbundet ST.

- Det har varit hårda förhandlingar där arbetsgivaren gick in med nollbud och stenhårda krav på att själva få bestämma över allt från lönerevision till arbetstider. Nu har vi ett avtal med siffror, slutdatum och åtgärdsplaner för anställda med låg löneutveckling vilket ger ökat fackligt inflytande, säger Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingschef för ST och förhandlingsledare för OFR/S/P/O.

- En viktig förhandlingsseger är den utökade sjuklönen på 10 procent för långtidssjuka. Exempelvis ger det 2 500 kronor mer per månad för anställda som tjänar 25 000 kronor i månaden, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Avtalet i korthet:

  • Avtalet gäller 24 månader från och med den 1 oktober 2010.
  • Vid oenighet i lokala förhandlingar ger avtalet ett utrymme på lägst 1,8 procent, dock minst 395 kronor i månaden, per den 1 oktober 2010 respektive den 1 oktober 2011.
  • Löneökningarna fördelas lokalt med tydliga åtgärdsplaner för anställda med låg löneökning vilket ger ökat fackligt inflytande.
  • Sjuklönen utökas till att omfatta även dag 91 till dag 364. Tills nu har sjuklönen endast omfattat dag 15 till dag 90.

För ytterligare information, kontakta Fackförbundet ST: Annette Carnhede, ordförande, tfn: 070-641 12 15, Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingschef, tfn: 070-273 82 52, Malin Brikell/Lars Pauli, press, tfn: 070-314 52 73.

* OFR/S/P/O (Statstjänstemän, Poliser och Officerare) är ett förhandlande samverkansorgan för nio fackförbund som tillsammans organiserar drygt 100 000 anställda. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, SFHL, Tull-Kust och Ledarna.


Fackförbundet ST är det största facket inom det statliga området. Vår styrka är en fackförening - en arbetsplats. Vi är fackliga experter på statlig verksamhet. Vi har idag nästan 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag, universitet, högskolor och statsunderstödda stiftelser. Prenumerera på STs pressmeddelanden! Anmäl dig under "Press" på www.st.org