Kommunal

Avtal klart för hästsporten

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 14:22 CEST

Kommunal träffade idag ett treårsavtal med Almega Tjänsteföretagen för de anställda inom hästsporten. Avtalet har en tydlig låglöneprofil med lika stora höjningar för alla grupper. Tarifflönerna höjs med totalt nio procent under perioden.

Lönerna för stallpersonal hos travtränare och ridhus samt för ridinstruktörer höjs med sammanlagt 1460 kronor under de tre åren. Höjningen är 500 kr den 1 juli 2004, 480 kr den 1 april 2005 och 480 kr den 1 april 2006.

Minimilönen för 18-åringar blir 14 305 kr första året, 14 705 kr andra året och 15 105 kr tredje året.

Banarbetarna inom travsporten har en lite annorlunda konstruktion på höjningarna. De har dels en garanterad lönehöjning och dels en pott som ska fördelas i lokala förhandlingar. Om parterna inte kommer överens om lönekriterier för höjningarna ska även potten läggas ut generellt.

Från den 1 april 2004 är banarbetarna garanterade 335 kr, från den 1 april 2005 320 kr och den 1 april 2006 320 kr. Potten för de tre åren är 165, 160 resp 160 kr per heltids anställd.

Ytterligare upplysningar
Mats Hansson 070-653 60 59


Besök vår hemsida
http://www.kommunal.se