Almega

Avtal klart för Spårtrafik

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2012 10:00 CEST

Almega har träffat avtal för Spårtrafiken med motparterna SEKO, ST och Sveriges Ingenjörer/Trafik och Järnväg. Avtalet omfattar ett 60-tal företag med ca 17 000 medarbetare. Avtalen med SEKO och ST innebär 2,6 % vilket innebär samma nivå som övriga avtal som slutits på den privata arbetsmarknaden.  Avtalet gäller från 1 april 2012 till 31 mars 2013.

Avtalen med SEKO och ST innebär löneökningar med 2,6 % med en individgaranti, lägsta löneökning för en heltidsanställd, på 200 kronor i månaden. Löneavtalet med Sveriges Ingenjörer/Trafik och Järnväg är sifferlöst och inte uppsagt.

 – Det är glädjande att vi utan hot om konflikter kunnat sluta ett nytt avtal med SEKO, ST och som ligger i linje med de nivåer som etablerats på arbetsmarknaden, säger Gunnar Järsjö, avtalsansvarig på Almega.

− Vidare har vi enats om att på central nivå fortsätta arbetet med att säkerställa för företagen att kunna ta ut hela den ordinarie arbetstiden, säger Gunnar Järsjö.

För mer information:

Gunnar Järsjö
avtalsansvarig
Almega Spårtrafiken
tfn: 070-345 69 75

David Wästberg
presschef
Almega
tfn: 070-345 68 59

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.