Sveriges Byggindustrier

Avtal klart för svensk byggindustri

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2012 11:30 CET

Avtalet mellan Sveriges Byggindustrier och Byggnads är klart sedan parterna tackat ja till medlarnas bud.
- Byggavtalet från 2010 har hållit för trycket. Vi har ett avtal om lön och ersättning på plats vilket innebär att vi har kommit i mål med årets avtalsförhandlingar, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef.

Lönenivån ligger fast upp till märket på 2,6 procent på tolv månader. Arbetsgrupper ska ta hand om arbetsmiljöfrågan och prestationslönesystemet. En prestationslönenämnd inrättas för att på samma sätt som Medlingsinstitutet sörja för en väl fungerande lönebildning och därmed minska antalet lönekonflikter ute på byggarbetsplatserna.

- Byggnads medlemmar kommer med det här avtalet att ligga kvar som den bäst betalda gruppen inom LO-kollektivet och vi utgår från att byggbranschen även under kommande avtalsrörelser ska fortsätta att följa exportindustrins kostnadsram. Vi är oroade av kostnadsökningarna med hänsyn till den ökade internationella konkurrensen, säger Mats Åkerlind.

Sveriges Byggindustrier har redan startat upp satsningen ”En säker arbetsplats” där vd Ola Månsson kommer att driva arbetet med en nollvision.

- Detta ska vi göra tillsammans med facken och med övriga byggarbetsgivare. Arbetsgivaren har alltid hela ansvaret för arbetsmiljön och facket ska givetvis ha ett inflytande i frågan, säger Ola Månsson.

Sveriges Byggindustriers mål är att fortsätta arbeta enligt Byggavtalets anda från 2010 med ett bra och konstruktivt förhållningssätt mellan parterna.

För kompletterande information, kontakta
Mats Åkerlind, tfn 070-381 00 87, mats.akerlind@bygg.org
, eller
Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier,  076-787 87 04, ola.mansson@bygg.org

Pressbilder: http://www.bygg.org/presskontakt/bildarkiv__322 

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en sund byggbransch. Se www.bygg.org