TU, Tidningsutgivarna

Avtal klart med Journalistförbundet

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 13:10 CEST

Ett nytt kollektivavtal tecknades på torsdagsförmiddagen mellan Tidningsutgivarna och Journalistförbundet, sedan bägge parter sagt ja till medlarnas slutliga avtalsförslag. Därmed avblåses alla konfliktåtgärder.

- Det allra viktigaste i den här avtalsrörelsen har varit att skapa goda utvecklingsförutsättningar för tidningsföretagen och deras medarbetare - med bibehållen omsorg om kvalitetsjournalistiken. Detta har vi uppnått. Men det första vi nu måste göra är att minimera de långsiktiga skadeverkningarna av den senaste tidens konflikt, som drabbat tidningar, medarbetare och läsare.

Det säger Björn Svensson, Tidningsutgivarnas förhandlingschef.

- Avtalet innebär stora åtaganden och påfrestningar för våra medlemsföretag. Men vi hoppas, trots allt, att vi lagt grunden för en ny fas, där parterna kan fokusera på gemensamma intressen för framtid och utveckling.

Det nya avtalet innehåller bland annat:
* Löneökning under tre år på minst 10,2 procent och garantibelopp för dem med
15 år i yrket och lön under 25 000 kr. Lönerna beräknas från den 1 september.
* Ett engångsbelopp istället för utebliven retroaktiv lönehöjning från 1 april.
* Stärkt anställningsskydd
* Ett nytt och enklare regelverk för upphovsrätten
* Högre ersättning för nattarbete

Överenskommelsen innebär också att Journalistavtalet i fortsättningen ska omfatta journalister i radio- och TV-företag och att en samarbetskommitté ska inrättas mellan parterna för att i samförstånd vårda avtalet.

De löneökningar som tidningsföretagen nu åtagit sig ligger i nivå med övriga nyligen tecknade avtal på arbetsmarknaden.

Avtalet gäller mellan den 1 april 2007 - 31 mars 2010. Medlare har varit Rune Larson, Inger Ohlsson Örtendahl och Christina Rogestam, alla utsedda av Medlingsinstitutet.
__________________________________________________________________
Avtalet kommer att läggas ut på www.tu.se


För information
Björn Svensson, förhandlingschef Tidningsutgivarna, 08-692 46 83 (vidarekopplas)
Bosse Svensson, ordf Tidningsutgivarnas förhandlingsdelegation, 0768-16 48 48