IT&Telekomföretagen

Avtal klart med Seko för telekombranschen

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2016 22:39 CEST

IT&Telekomföretagen inom Almega har tecknat avtal med Seko inom telekombranschen. Avtalet som löper över 13 månader innehåller en löneökning om 2,38 % för individuell fördelning, vilket innebär 2,2 % i årstakt.

Avtalet i övrigt omfattar inga större förändringar jämfört med tidigare år, vilket är normalt vid kort avtalstid.

- Vi är mycket nöjda med att ha kommit överens med Seko om ett nytt avtal och därmed undvikit en konflikt inom telekomsektorn. En konflikt hade fått stora konsekvenser för företagen i branschen och för samhället i stort. Vi är idag helt beroende av att elektroniska kommunikationer fungerar, säger Stefan Lennström, Avtalsansvarig på telekomområdet.

Avtalet, som löper mellan den 1 april 2016 – 30 april 2017 omfattar ca 120 företag som totalt har närmare 20 000 anställda.

För ytterligare information kontakta:

Marianne Ahlgren
Tf Presschef Almega
marianne.ahlgren@almega.se
+46 (0)730 85 91 28
+46 (0)8 762 66 39

Stefan Lennström
Avtalsansvarig, Telekom
IT&Telekomföretagen inom Almega
+46 (0)70-345 69 66

IT&Telekomföretagen – en motor för digitaliseringen av Sverige. IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag från hela IT- och
telekomsektorn.
Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom.Vi är närmare 1200 medlemsföretag som tillsammans har omkring 100 000 medarbetare. IT&Telekomföretagen är en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på www.itotelekomforetagen.se