Eskilstuna kommun

Avtal klart om rätten till önskad sysselsättningsgrad

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2014 14:00 CEST

Idag har förhandlingarna om rätten till önskad sysselsättningsgrad mellan Eskilstuna kommun och fackförbundet Kommunal avslutats i enighet och ett avtal har undertecknats under förmiddagen. Rätten omfattar medarbetare inom Kommunals avtalsområde i vård- och omsorgsverksamheterna i vuxenförvaltningen och Torshälla stads förvaltning. Avtalet börjar gälla den 1 januari 2015.

Avtalet innebär att medarbetare har rätt att välja om man vill jobba heltid eller deltid. Rätten omfattar även vikarier och nattpersonal som är månadsanställda med en sysselsättningsgrad.

- Jag känner mig otroligt nöjd med att vi efter lång tids förhandling nu kommit överens, säger Mikael Edlund, personalutskottets ordförande. Att kunna försörja sig på sitt arbete i vård- och omsorgsbranschen som traditionellt inte haft de möjligheterna, är en oerhört viktig jämställdhetsfråga. Man ska kunna leva på sin lön och sin pension efter arbetslivet. Våra brukare kommer i större utsträckning att träffa personal som de känner igen och som känner igen dem. Det ger bättre kvalitet både i mötet med brukarna och i omsorgen.

- Att kunna erbjuda medarbetare valfri sysselsättningsgrad bidrar till att vi blir en än mer attraktiv arbetsgivare, säger HR-direktör Annika Tjernström. Vi förutser flera positiva effekter som exempelvis bättre arbetsmiljö, lägre sjukskrivningstal och minskade vikariekostnader. Dessutom är parternas inriktning att ofrivilliga delade turer ska upphöra senast 1 januari 2016.

Rätten att välja sysselsättningsgrad gäller för alla. Nyanställda och redan anställda som väljer att gå upp i arbetstid kommer att i begränsad omfattning utföra resurspass (se hemvistmodell) utanför den egna hemvisten. Att jobba heltid innebär att en viss rörlighet mellan arbetsplatser kan förekomma enligt en hemvistmodell.

- Avtalet innebär att varje medarbetare kommer att veta hur mycket och när man ska arbeta, dock kan arbetsplatsen i vissa fall variera, säger Olov Augrell, förhandlingschef. Självklart ska vi se till att varje medarbetare får rätt förutsättningar och en grundlig introduktion i sin egen hemvist.

Hemvistmodellen innebär att verksamhetens enheter delas i in i hemvister. Medarbetaren kommer att i begränsad omfattning fullgöra arbetspass på andra enheter inom den egna hemvisten. De medarbetare som går upp i tid kommer också att i begränsad omfattning fullgöra resurspass utanför den egna hemvisten.

Direkt efter sommaren startar förberedelser för att skapa förutsättningar för införandet. Arbetet kommer att ske i dialog och samverkan med medarbetare och Kommunal.

För mer information:
Mikael Edlund, ordförande i personalutskottet, 070-086 65 26
Annika Tjernström, HR-direktör, 073-917 77 00
Olov Augrell, förhandlingschef, 070-086 67 34


Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Vi är också stolta över att vi 2012 utsågs till Sveriges miljöbästa kommun och Årets studentstad. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.