Sveaskog

Avtal klart om Royal Star - Sveriges största träindustriföretag bildas

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2003 11:06 CEST

Sveriges största träindustriföretag, Royal Star bildas. Det står klart sedan ägarna till de två träindustriföretagen Mindab och AssiDomän Timber idag undertecknat det slutliga samgåendeavtalet.

Stig Nordin föreslås bli ordförande och Anders Nilsson VD för det nya bolaget.

Sveaskog, LRF och Skogsägarna Mellanskog har idag undertecknat det slutgiltiga avtalet avseende det den 2 juni 2003 offentliggjorda samgåendet mellan Mindab (Mellanskog Industri AB) och AssiDomän Timber. Ansökan till berörda konkurrensmyndigheter kommer nu att lämnas in.

Till styrelseordförande i Royal Star föreslås Stig Nordin, tidigare VD för Korsnäs, Kinnevik och Invik & Co AB. Till styrelsen i övrigt föreslås Thomas Björklund, Reinhold Lennebo, Lars Sköld, Tommy Nilsson och Anna-Stina Nordmark-Nilsson. Till VD i Royal Star kommer att utses Anders Nilsson, tidigare VD i AssiDomän Timber och till vice VD Kent Torwald.

Samgåendet bedöms kunna slutföras under augusti/september, förutsatt att erforderliga tillstånd då erhållits. Avsikten är att vid ungefär samma tidpunkt kunna presentera det nya bolagets definitiva namn. Mindab kommer att hålla en extra bolagsstämma den 29 augusti för sitt emissionsbeslut. Redovisningsmässigt kommer samgåendet att genomföras per den 1 juli 2003.

Royal Star
Royal Star, som Sveriges största och Europas fjärde största träindustriföretag, blir en betydande aktör på europamarknaden. Genom sin kapacitet skapas förutsättningar för att bolaget ska bli en attraktiv samarbetspartner och leverantör till de ledande europeiska byggmaterialföretagen.

Bolagets mål är att bli en ledande aktör på marknaderna för synligt trä i utvalda kvalitetssegment för kunder i Europa och Japan. Tonvikten kommer att ligga på högkvalitativa furuprodukter. Vidare är Royal Stars mål att vara den ledande distributören av förädlade och sågade trävaror till den skandinaviska byggmaterialhandeln.

Royal Star kommer efter samgåendet att ägas av LRF (25 procent), Skogsägarna Mellanskog (21 procent) och Sveaskog (50 procent). Övriga cirka 4 500 aktieägare kommer att äga 4 procent av bolaget. Grundarnas avsikt är att engagemanget i Royal Star skall vara långsiktigt, men är öppna för ett breddat ägande på sikt.

För mer information om bolagen och samgåendet hänvisas till bolagens respektive hemsidor.
www.sveaskog.se, www.lrf.se, www.mellanskog.se

Stockholm 4 juli 2003
LRF Skogsägarna Mellanskog Sveaskog

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Björklund, ordförande Skogsägarna Mellanskog Tfn 070-374 27 44
Bo Dockered, ordförande Sveaskog Tfn 070-674 01 19
Thomas Johansson, vice ordförande LRF Tfn 070-572 23 74