Polisförbundet

Avtal med Arbetsgivarverket ger förlängd sjuklön

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 14:37 CEST

Avtalet för statsanställda, som blev klart idag, innehåller en väsentlig förbättring av sjuklönen och ett lägsta löneutrymme de närmaste två åren på 3,6 procent. Polisförbundet har också fått igenom att poliser med skyddad identitet kan kompenseras då de riskerar få sämre pension.

Avtalet mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O* där Polisförbundet ingår, gäller för 24 månader från och med den 1 oktober 2010 och bygger på lokala överenskommelser om löneökningar. Om inga överenskommelser träffas lokalt, blir utrymmet för löneökningarna som lägst 3,6 procent. Det totala värdet av avtalet är lägst 3,7 procent.
- Det är glädjande att vi har enats om ett löneutrymme i nivå med övriga avtal på arbetsmarknaden med tanke på hur långt parterna stod från varandra när yrkandena överlämnades i juni, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.
Sjuklönen utökas till att omfatta även dag 91 till dag 364. Tidigare har sjuklönen endast omfattat dag 15 till dag 90.
- Det är en framgång att sjuklönen förlängs och vi är också nöjda med att våra medlemmar som har skyddad identitet kan kompenseras för att de riskerar att få sämre pension, säger Lena Nitz.
Skyddad identitet kan poliser i vissa fall behöva på grund av arbetet. De missar då möjligheten att välja placering för en del av sina pensionsavsättningar. För detta kan de kompenseras med ett engångsbelopp på som mest drygt 4.000:- per person.

Avtalet i korthet:
• Avtalet gäller 24 månader från och med den 1 oktober 2010.
• Löneutrymmet fördelas genom lokala löneförhandlingar. Vid oenighet ger det lägst en löneökning om 1,8 procent, dock minst 395 kronor i månaden, per den 1 oktober 2010 respektive den 1 oktober 2011.
• Löneökningarna fördelas lokalt med tydliga åtgärdsplaner för anställda med låg löneökning vilket ger ökat fackligt inflytande.
• Sjuklönen utökas till att omfatta även dag 91 till dag 364. Tills nu har sjuklönen endast omfattat dag 15 till dag 90.

För ytterligare information ring Polisförbundets pressjour på tfn 0703-99 86 00.


* OFR/S,P,O (Statstjänstemän, Poliser och Officerare) är ett förhandlande samverkansorgan för nio fack-förbund som tillsammans organiserar drygt 100 000 anställda. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, SFHL, Tull-Kust och Ledarna.