Nordic Medtest

Avtal med Inera gör Nordic Medtest till 'hovleverantör' av test till landstingen

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2014 07:30 CEST

Inera AB (Sveriges landstings och regioners gemensamma bolag för samverkan inom e-Hälsa) och Nordic Medtest inom Landstinget i Värmland har tecknat ett samverkansavtal som gör Nordic Medtest till något av 'hovleverantör' av test av vård-IT till landstingen.

För drygt ett år sedan tecknades en avsiktsförklaring om samverkan mellan Inera och Nordic Medtest. Sedan dess har samarbetet tagit form och etablerats i konkreta testuppdrag för nationella e-tjänster och en strategi för inriktning på samarbetet.

Nu har samarbetet formaliserats genom ett samverkansavtal som tecknats mellan parterna i syfte att främja patientsäkerhet och effektivisera vård och omsorg med hjälp av IT.

"Avtalet med Inera är ett viktigt led i vårt arbete med att etablera Nordic Medtest som ett nationellt kompetenscenter inom test och kvalitetssäkring av vård-IT", säger Peter Furster som är ansvarig för Nordic Medtest.

Samverkan för ökad patientsäkerhet

Samarbetet innebär:

  • att Inera nyttjar Nordic Medtest som en naturlig partner för att driva kvalitet i etablerade system och projekt;
  • att Nordic Medtest är en del av Ineras förändrings- och utvecklingsprocess och vägledande för beslut i Ineras förändringsprocess för nationella e-hälsotjänster;
  • att Inera ska bibehålla och utveckla beställarkompetens av test och över tid genomföra majoriteten av alla relevanta tester med Nordic Medtest som part;

Samverkan ska resultera i:

  • att kvalitetsbristkostnader minskar för gemensam e-hälsa;
  • att gemensamma e-hälsotjänster utvecklas och levereras på ett mer kostnadseffektivt sätt;
  • att kvalitet i etablerade lösningar upprätthålls över tid;
  • att tid för etablering av projektleveranser minskas genom effektiva testcykler.   
Rivstart med nationella tjänster

Nordic Medtest är ett regionalt initiativ av Landstinget i Värmland med stöd av IT-stiftelsen Compare Karlstad och Karlstads universitet för att bygga upp ett nationellt kompetenscenter för test och kvalitetssäkring av IT i vården (eHälsa). Tanken enligt projektplanen är att Nordic Medtest ska komma igång till hösten 2015 - men verksamheten är redan i drift betydligt snabbare än väntat och planerat.

"Svensk vård och omsorg får allt fler nationella e-tjänster - och det har gett oss en rivstart", förklarar Peter Furster. "Vi testar och kvalitetssäkrar bland annat de integrationer som krävs för att vårdgivarna ska få ansluta sig till den nationella tjänsteplattformen som drivs av Inera - och ju fler vårdgivare och nationella tjänster, desto större behov av våra tjänster".

----------------------------

Inera AB koordinerar landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete och utvecklar tjänster till nytta för invånare, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare. Läs mer på www.inera.se

Nordic Medtest inom Landstinget i Värmland är ett leverantörsoberoende och öppet kompetenscenter där vårdgivare och leverantörer av IT-system och programvaror kan utveckla, testa och på ett säkert sätt införa nya och innovativa IT-tjänster inom vård och omsorg. Läs mer på www.nordicmedtest.se