StrongPoint Sverige

Avtal med NorgesGruppen

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2003 09:26 CEST

CashGuard har via sin distributör i Norge, PSI Systems AS, tecknat ett avtal med NorgesGruppen ASA. Avtalets marknadsvärde uppgår initialt till cirka 165 mkr. NorgesGruppen har närmare 3.000 dagligvarubutiker och kiosker och är ett av Norges ledande handelsföretag.

De första leveranserna kommer att ske till NorgesGruppens 360 egna butiker med cirka 2.000 kassaplatser. Därutöver har NorgesGruppens 1.450 köpmansägda butiker och 1.050 kiosker, med totalt cirka 5.000 kassaplatser, möjlighet att utnyttja avtalet som gäller till och med den 31 december 2005. Utöver leverans av CashGuards kontanthanteringssystem, omfattar avtalet service och support samt utveckling av en komplett applikation för cash management.

Leveranserna av CashGuard-systemen till NorgesGruppen inleds under andra halvåret i år och från och med januari 2004 planeras en installationstakt på 150 system per månad. Under sommaren kommer 35 pilotinstallationer att göras för att verifiera att teknik och effektivitet motsvarar specifikationerna.

De senaste tre åren har CashGuard tillsammans med PSI Systems installerat cirka 700 CashGuard-system i Norge, varav de flesta ingår i konceptet Post i Butikk. Leveranserna till Post i Butikk var CashGuards tidigare största enskilda order och skedde helt enligt fastställd plan.

För att ge en fullständig bild av affären bifogas även det pressmeddelande som idag distribueras i Norge, se sid 2-4.

Anders Eklund, VD, CashGuard AB (publ.)

För ytterligare information kontakta:
Anders Eklund, VD, CashGuard, tel 073-33 222 65, anders.eklund@cashguard.se
Per Roskifte, informationsdirektör, NorgesGruppen, tel +47-415 16 500
Erik Pinnås, koncernchef, PSI Group, tel +47-400 08 834

Fakta om NorgesGruppen
Med närmare 3.000 butiker och kiosker är NorgesGruppen Norges största handelsföretag. NorgesGruppens 1.810 dagligvarubutiker (kedjorna Spar, Meny, Kiwi och Joker) representerar
34 procent av den norska dagligvarumarknaden och koncernens 1.050 kiosker och servicebutiker (kedjorna MIX Kiosk, MIX Handleriet och MIX Mett & Gott) 35 procent av marknaden för servicehandel. Inom NorgesGruppen finns även grossistverksamhet och restaurang- och snabbmatskedjor. Under 2002 omsatte koncernen NOK 32 miljarder, varav NOK 25 miljarder i egenägda butiker.

Fakta om CashGuard
CashGuard utvecklar och marknadsför system för sluten kontanthantering som rationaliserar kassahanteringen för butik, post och bank. CashGuard-systemen ger information och kontroll över betalflöden samt skyddar mot rån och stöld. Under 2002 omsatte CashGuard 94 mkr. Bolaget har cirka 60 anställda. Aktien finns noterad på Stockholmsbörsens O-lista.