StrongPoint Sverige

Avtal med Rewe i Tyskland

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2003 09:34 CET

CashGuard har ingått ett prisavtal med Rewe Zentrale AG i Niederlassung Hungen i centrala Tyskland. Avtalet gäller för leveranser till och med juni 2004. I avtalet garanteras CashGuard order på 25 CashGuard-enheter under 2003 och ytterligare 100 för leverans under första halvåret 2004. Avtalets marknadsvärde uppgår till cirka MSEK 15.

De garanterade leveranserna är avsedda för Rewes egna livsmedelsbutiker. Därutöver kommer Rewes 450 delägda samt franschisebutiker i Hungen att erbjudas samma priser samt, genom Rewes centralorganisation, en fördelaktig finansieringslösning.

I oktober 2002 fick CashGuard sin första order på eurosystemet från Rewebutiker i Tyskland och under våren 2003 gjordes de första installationerna. Fram till idag har fem Rewebutiker utrustats med eurosystemet.

För ytterligare information kontakta:
Anders Eklund, VD, CashGuard, tel 073-33 222 65, anders.eklund@cashguard.se

Fakta om Rewe Group
Med cirka 11.200 livsmedels- och detaljhandelsbutiker och närmare 190.000 anställda är Rewe en av Europas största detaljhandelskedjor. Räknat till antalet kassaplatser är Rewe den ledande detaljhandelskedjan i Europa med cirka 54.000 kassaplatser, varav cirka 46.000 i Tyskland. Under 2002 omsatte koncernens handelssegment EUR 31,5 miljarder.
I området Niederlassung Hungen i centrala Tyskland har Rewe cirka 150 helägda livsmedelsbutiker och 450 franschisebutiker som drivs av fristående handlare.

Fakta om CashGuard AB (publ)
CashGuard utvecklar och säljer produkter och tjänster för sluten kontanthantering och kontantlogistik. Bolaget vänder sig direkt och via distributionspartners till svenska och internationella företag, primärt inom dagligvaruhandel, post och bank samt övrig servicehandel. Under 2002 omsatte CashGuard MSEK 94. Bolaget har cirka 60 anställda. Aktien finns noterad på Stockholmsbörsens O-lista.