Finansdepartementet

Avtal mellan staten och Storstockholms lokaltrafik om satsningar i kollektivtrafiken

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2004 11:45 CEST

Regeringen har idag bemyndigat finansministern, eller den denne utser i sitt ställe, att träffa avtal mellan staten och Storstockholms lokaltrafik, SL. Bemyndigandet avser ett avtal om ersättning till SL för kostnader för kollektivtrafiksatsningar med anledning av det kommande försöket med trängselavgifter i Stockholm. Bosse Ringholm har utsett statens förhandlingsman i dessa frågor Lars Eric Ericsson, att för statens räkning skriva under avtalet.

Avtalet innebär att staten kommer att ge SL ersättning för de extrakostnader som uppkommer med de satsningar som kommer att göras för att under försöket möta en ökad efterfrågan på kollektivtrafik. Det handlar t.ex. om kostnader för nya bussar, infartsparkeringar och bussdepåer.

De faktiska kostnaderna kommer att fastställas av en samrådsgrupp bestående av en representant vardera från staten och SL. Dessa skall utses senast den 1 september, och kommer också att ha i uppgift att följa upp det träffade avtalet. Betalning från staten till SL kommer att ske vid tre tillfällen: den 2 januari 2005, den 31 oktober 2005 och den 30 november 2006.

Jag är mycket nöjd med att vi nu kan träffa ett avtal mellan staten och SL. Det är ett viktigt led i statens åtagande att möjliggöra ett försök med trängselavgifter i Stockholm, säger finansminister Bosse Ringholm i en kommentar.

Avtalet med staten ger oss den största satsningen på kollektivtrafiken i länet på många år. Nu får vi en chans att visa hur bra Stockholms kollektivtrafik är, som vi inte får missa. Med kanske så mycket som 200 nya bussar hoppas jag att människor i Stockholms län ska uppleva kollektivtrafiken som ett bra alternativ till den egna bilen, säger trafiklandstingsrådet i Stockholms läns landsting Anna Berger Kettner i en kommentar.


Kontakt
Eva Rosengren
Pressekreterare
08-405 16 25
070-657 08 95
e-post
Magnus Ljungkvist
T.f. pressekreterare
Stockholms läns landsting (s)
070-737 41 74