E.ON Sverige AB

Avtal mellan Täby kommun och E.ON om att bygga ut fjärrvärmen

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2011 11:25 CET

Som ett led i Täbys utveckling av ett öppet fjärrvärmenät har kommunfullmäktige beslutat att ett koncessionsavtal med E.ON ska tecknas.

– Vi ser fram emot att sätta igång arbetet tillsammans med Täby kommun och att skapa ett öppet fjärrvärmenät med förnybar energiproduktion, säger Karin Jarl-Månsson, VD för E.ON Värme Sverige. Det är extra roligt att kunna erbjuda fjärrvärme och innovativa energilösningar till kunder i denna expansiva kommun. Dessutom öppnas möjligheter till anslutning till andra fjärrvärmenät till gagn för miljön i hela regionen.

Avtalet med E.ON innebär att fjärrvärmenätutbyggnaden kan påbörjas redan under 2012.

– Det känns mycket bra att Täbys planer på ett öppet fjärrvärmenät nu tar ett konkret steg framåt, säger Leif Gripestam (M), kommunstyrelsens ordförande i Täby. Täby kommun går i bräschen för ett fjärrvärmenät i konkurrens och välkomnar andra kommuner att följa vårt exempel. Härmed uppnås också ett av våra viktigaste miljömål.

Bakgrund fjärrvärme i Täby
Kommunfullmäktige i Täby beslutade 2008 att skapa förutsättningar för ett uppvärmningsalternativ med tydligt minskad miljöpåverkan genom att låta en partner bygga ut fjärrvärmenätet och öppna upp det för konkurrens. Fjärrvärmenätet ska ha anslutningsmöjligheter till andra kommuners fjärrvärmenät och vara öppet för flera olika leverantörer, något som inte prövats i Sverige förut.

Koncessionsavtalet mellan Täby kommun och E.ON
Avtalet mellan Täby kommun och E.ON reglerar bland annat följande:

  • Utbyggd fjärrvärme till Täbys tättbebyggda delar.
  • Täby kommun ska äga fjärrvärmenätet.
  • Partnern får exklusiv leveransrätt under en övergångstid. Därefter öppnas nätet med möjlighet till konkurrens i leveranserna och valfrihet för kunderna.
  • Snabb start på fjärrvärmeetableringen.

Beslutet att uppdra åt kommunstyrelsen att underteckna avtalet med E.ON fattades av kommunfullmäktige i Täby den 28 november.

 Ytterligare information lämnas av Leif Gripestam (M), kommunstyrelsens ordförande Täby, telefon: 08-555 96 96 eller Anna Nystedt, Informationschef E.ON Värme Sverige, telefon 070-525 54 86.

 

E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag, med verksamhet i Europa, Ryssland och Nordamerika. E.ON har cirka 4 000 medarbetare i Norden och omsatte under 2010 cirka 43 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar 58 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.