Linköpings kommun

Avtal om att bilda Region Östergötland

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 13:19 CEST

Linköpings kommun ställer sig bakom förslaget till samverkansavtal för regionalt utvecklingsarbete. Det innebär att en ny region får det samlade ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna. Förändringen skapar en större demokratisk delaktighet då ansvaret för frågorna kommer att finnas hos ett direktvalt fullmäktige.

Den nya regionorganisationen träder i kraft 1 januari 2015 och är resultatet av flera års diskussioner mellan kommunerna och landstinget i Östergötland.

- Det här är ett smått historiskt beslut. Det blir tydligare för omvärlden med färre regionala organ och det är viktigt att besluten om om de regionala frågorna fattas av folkvalda politiker, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall(M).

Ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna har successivt flyttats över från staten till regionerna. 2003 flyttades flera statliga utvecklingsuppdrag över från länsstyrelsen till Regionförbundet Östsam. Dit hör bland annat planeringsuppdrag för infrastruktur och regional tillväxt. Samtidigt överfördes vissa uppdrag från landstinget till regionförbundet.

Det som nu sker är att landstinget ombildas till en region och övertar ansvaret för samtliga regionala utvecklingsfrågor. Regionförbundet Östsam avvecklas och personal därifrån går över till regionen. Länsstyrelsens roll renodlas till en regional statlig kontrollmyndighet med ansvar för bland annat jordbruk, natur- och miljövård.

Den nya regionen kommer att heta Region Östergötland. Landstingsfullmäktige blir följaktligen regionfullmäktige. Det innebär att direktvalda politiker förutom hälso- och sjukvård, också får ansvaret för att utveckla regionens infrastruktur, kollektivtrafik, näringsliv och kompetensförsörjning, kultur och fritidsfrågor, samt besöksnäring.

Även efter att den nya regionen bildats kommer det att finnas behov av samarbete mellan kommunerna, till exempel kring gymnasieutbildningar och olika sociala frågor. Den nya regionen ska ge administrativt stöd för sådan mellankommunal samverkan.

Vidare ska regionen och kommunerna fortsätta samverka med näringslivet och organisationer på arbetsmarknaden kring åtgärder för tillväxt, innovationer och kompetensförsörjning.

Bild: Östgötaflaggan. Foto: Göran Billesson


__________________________________________________________________________________

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.