Utrikesdepartementet

Avtal om effektivare bistånd klart - Gunilla Carlsson nöjd med slutdeklaration i Accra

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 08:54 CEST

Mottagarländerna får ett större ansvar. Givarländerna måste bli bättre på att arbetsfördela och minska detaljstyrningen. Sveriges egen reformagenda har bidragit till större internationella ansträngningar.

Högnivåmötet i Accra som som samlat över 100 ministrar från hela världen kunde idag enas om en slutdeklaration som kan bidra till effektivare internationellt bistånd. Biståndsminister Gunilla Carlsson är nöjd med utfallet.

- Vi lyckades ena både givarländer och mottagarländer om mindre detaljstyrning och mer resultatstyrning, säger Gunilla Carlsson.

Handlingsprogrammet som nu är antaget, Accra Agenda for Action, är en uppföljning av den så kallade Parisdeklarationen från 2005 som eftersträvar ett effektivare bistånd.

- Deklarationen är ett framsteg men mycket kvarstår ändå att göra. Sverige och EU eftersträvar här ett fortsatt högt reformtempo, säger Gunilla Carlsson.

Sveriges egen reformagenda har bidragit till större internationella ansträngningar. Slutdeklarationen har bland annat resulterat i att givarländerna nu ska samordna sina insatser bättre så inte alla givare jobbar med till exempel hälsofrågor medan ingen bidrar till infrastruktur eller utbildning. Ett annat exempel är att givarländerna i god tid ska informera varje samarbetsland hur och när biståndspengarna kommer att betalas ut.

Samtidigt har mottagarländerna åtagit sig att ta krafttag för att bekämpa korruption och tydligt ta ledningen för att samordna utvecklingssamarbetet i sina egna länder.


Kontakt:
Peter Larsson
Pressekreterare hos Gunilla Carlsson
08-405 59 39
070-283 95 97-------------------------
Läs mer
-------------------------
Parisdeklarationen - så blir biståndet effektivare (http://www.regeringen.se/sb/d/10422/a/55579)
Gunilla Carlsson till stort möte om biståndets effektivitet (http://www.regeringen.se/sb/d/10036/a/110114)

-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Läs slutdeklarationen på konferensens webbplats (http://www.accrahlf.net/WBSITE/EXTERNAL/ACCRAEXT/0,,menuPK:64861886~pagePK:4705384~piPK:4705403~theSitePK:4700791,00.html)