Stormfågeln

Avtal om en superbåt

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 10:09 CET

(Aktietorget: STRM B)

Stormfågeln AB har ingått ett Letter of Intent med det italienska företaget IF Design net S.r.l i Turin om design, produktion och marknadsföring av en "powerboat" i lyxklass på basis av Stormfågelkonceptets teknologi och designad av IF Design.

Båten kommer att ha samma längd (15 meter) och propeller- och skrovteknologi som prototypbåten "Stormfågeln" som sjösattes den 12 oktober. Däremot är allt ovan vattenytan inklusive inredning, designat av IF Design. En ny prototypbåt skall byggas på basis av detta.

IF Design räknar med att båten skall kunna säljas för EUR 1 - 1,5 miljoner beroende på bl a utrustning. Stormfågeln AB får en royalty på 5 - 10 % beroende på försäljningsutfallet. Framtagandet av denna prototypbåt (II), marknadsföring och produktion skall starta omgående. Förhandlingar pågår med inhemska och utländska varv om detta.

IF Design bedömer att de under en treårsperiod skall kunna sälja cirka 200 båtar av denna typ, främst till kunder i Medelhavsområdet och i Karibien.Ett slutgiltigt avtal skall vara träffat senast 2007-02-20.

Leveransförsening

Bladen till de båda propellrarna levererades med sex veckors försening. När leverans skedde visade det sig att praktiskt taget alla blad var behäftade med allvarliga gjutdeffekter, främst porer, synliga och osynliga. Leverantören har nu tagit fram nya blad som f.n. är på röntgen. Dessa väntas endera dagen, varefter en hel del efterarbeten återstår att göra. Allt detta har inneburit en försening av fältproven till sjöss med sex + sex veckor. När fältproven påbörjats kommer information att lämnas.

Övriga nyheter

Se hemsidan www.stormfagel.se

För ytterligare information kontakta:

Magnus Ullman, styrelseordförande
08-599 29 028
0708-19 19 29
magnus.ullman@lmlaw.se