Justitiedepartementet

Avtal om feriearbete med Sydkorea

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 17:19 CEST

I dag har migrationsminister Tobias Billström och Sydkoreas ambassadör i Stockholm undertecknat ett avtal som underlättar för svenska och sydkoreanska ungdomar att arbeta tillfälligt i det andra landet.

- Ökad rörlighet är en viktig framtidsfråga för Sverige. Det här avtalet ger ungdomarna möjligheter att lära känna kulturen och samhällslivet i varandras länder. Jag hoppas att det i sin tur leder till att fler Sydkoreaner ser Sverige som ett attraktivt land att arbeta i, säger migrationsminister Tobias Billström.

Bakgrund
Avtalet avser ungdomar mellan 18 och 30 år. Under vissa förutsättningar ska visum eller tidsbegränsat uppehållstillstånd utfärdas för feriearbete/tillfällig anställning i upp till ett år. Bland annat uppställs följande krav; den sökande får inte åtföljas av barn, han eller hon ska har giltigt pass och returbiljett eller tillräckliga medel för att köpa en sådan biljett och personen ska också ha tillräckliga medel för sitt uppehälle i det andra landet.

Avtalet träder i kraft 1 november 2010.

Sverige har sedan tidigare ingått avtal om feriearbete för ungdomar från Australien, Kanada och Nya Zeeland.


Webbutsändning:
Tobias Billström om avtal med Republiken Korea
http://www.regeringen.se/sb/d/13417/a/151853

Kontakt:
Markus Friberg
Pressekreterare hos Tobias Billström
08-405 57 96
0702-61 30 84