Umeå kommun

​​Avtal om flyktingmottagande under 2016

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2015 16:06 CET

Umeå kommun tecknar nya avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn under 2016, efter beslut i kommunstyrelsen. Vidare har kommunstyrelsen beslutat att inte att teckna en överenskommelse om att avlasta Malmö som ankomstkommun, utan att i stället inleda dialog på nationell nivå om utökat åtagande för landets samtliga kommuner.

Umeå kommun har tillsammans med Gävle, Norrköping, Skellefteå och Örebro kommuner fått en förfrågan om att teckna en överenskommelse med Migrationsverket och Malmö stad om att stödja Malmö som ankomstkommun i mottagandet av ensamkommande barn. Gemensamt för de fem nämnda kommunerna är att Migrationsverket där har lokal representation/kontor.

Resurser för anvisade
Umeå kommun bedömer att en utökning enligt överenskommelsen är möjlig, men att kommunens resurser hellre bör användas för de barn som anvisas till Umeå. Vidare anser kommunen att det krävs mer omfattande lösningar och kommer därför att verka för att samtliga kommuner i landet solidariskt avlastar hårt belastade ankomstkommuner.

– Det behövs en bredare lösning, som omfattar alla kommuner, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Ett tillägg till beslutet blev att Umeå kommun kommer att arbeta vidare med att öka mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och unga.

Avtal för 2016
Kommunstyrelsen har vidare beslutat att Umeå kommun ska teckna avtal med Migrationsverket för 2016 om att erbjuda 263 boendeplatser för ensamkommande barn som söker asyl. Kommunen ska dessutom teckna avtal om 80 platser för ensamkommande barn med uppehållstillstånd.

Stor ökning
Under hösten har antalet ensamkommande barn som anvisats till kommunen ökat kraftigt. Umeå kommun har avtal om 47 platser under 2015, men hittills har kommunen tagit emot 267 anvisade ensamkommande barn och omkring 250 i transit. Kommunen har det långsiktiga ansvaret för boende och omsorg när det gäller anvisade. Ökningen har medfört allvarlig belastning på befintlig verksamhet och omfattande svårigheter att hitta lämpliga lokaler och rekrytera personal.
Umeå kommun har efter begäran från Migrationsverket även iordningsställt och driftsatt 220 evakueringsplatser i kommunal regi, för asylsökande vuxna och familjer fram till anvisning till en mer permanent asylförläggning. 460 personer har hittills bott på Umeås evakueringsboenden.

Vänsterpartiet och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet att inte teckna överenskommelse med Malmö.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.