ScanMining AB

Avtal om gruvbrytnng i Pahtavaara

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2003 16:09 CEST

ScanMining har träffat avtal om rampdrivning och malmbrytning vid Pahtavaaragruvan.
För rampdrivning och underjordsbrytning har entreprenadavtal träffats med YIT Building Systems Oy och för dagbrottsbrytning har avtal träffats med E. Hartikainen Oy.

YIT påbörjar sin verksamhet i Pahtavaaragruvan redan under denna vecka medan dagbrotts-brytningen enligt avtalet med Hartikainen kommer att inledas den 20 oktober 2003.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Michael Nilsson VD för ScanMining AB på telefon 026-10 64 10

ScanMining utvecklar för närvarande fyndigheter vid Pahtavaaragruvan i Finland och vid Blaiken i Sorsele kommun. Pahtavaaragruvan beräknas vara i drift före utgången av 2003 och producera över ett ton guld per år. Den planerade gruvan vid Blaiken kommer vid full drift att vara en av Sveriges största dagbrottsgruvor. Bolagets totala malmreserver uppgår till över 10 Miljoner ton. Utöver detta har bolaget ytterligare mineraltillgångar i Sorselefältet och i norra Finland. ScanMining är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista.

Se även www.scanmining.se