Landstinget Sörmland

Avtal om högspecialiserad vård

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 16:00 CEST

Landstinget Sörmland och Landstinget Västmanland har nu slutfört upphandlingen om högspecialiserad vård. Akademiska sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset i Örebro har lämnat ett gemensamt anbud och blir de som blir de båda landstingens huvudleverantör.

Läs mer om kommentarer från de båda landstingsdirektörerna och de två landstingsstyrelsordförandena i dokumenten nedan.
http://www.landstinget.sormland.se/cs-media/allNyheter/uploads/000066403/Kommentarer%20landstingsdirekt%F6rerna.pdf

http://www.landstinget.sormland.se/cs-media/allNyheter/uploads/000066401/Kommentarer%20landstingsstyrelseordf%F6randena.pdf