Socialdepartementet

Avtal om pandemigaranti för leverans av influensavaccin

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 13:23 CEST

Regeringen har idag beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att i samråd med Sveriges kommuner och landsting ingå avtal om leverans av vaccin inför en eventuell influensapandemi - en s.k. pandemigaranti.

- En pandemigaranti ingår som ett led i regeringens ambition att trygga vaccinförsörjningen inför en eventuell influensapandemi. Vi kommer också att följa upp den rapport som Lars Rekke nyligen lade fram om förutsättningarna för produktion av influensavaccin i Sverige, och fortsätta samverkan med våra nordiska och baltiska grannländer, säger folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson.Kontakt:
Stefan Sjöquist
Pressekreterare hos Morgan Johansson
08-405 29 38
070-228 70 99
registrator@social.ministry.se

Bo Pettersson
Departementssekreterare
08-405 46 46