Finansdepartementet

Avtal om utbyte av information undertecknat med Liberia

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 10:42 CET

Sverige har idag undertecknat avtal med Liberia om informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet gör det möjligt för Skatteverket och Liberias skatteförvaltning att utbyta upplysningar i skatteärenden.

Avtalet är resultatet av ett projekt i Nordiska ministerrådets regi. Syftet med projektet är att ingå avtal om utbyte av information med jurisdiktioner som har gjort åtaganden till OECD om ökad transparens och utbyte av information i skatteärenden.

För att avtalet ska bli gällande kommer det att lämnas till riksdagen för godkännande.


Kontakt:
Anna Charlotta Johansson
Pressekreterare
08-405 12 76
070-356 30 32

Markus Sjöqvist
Pressekreterare
08-405 13 81
076-107 20 36

Daniel Valiollahi
Pressekreterare
08-405 37 80
072-225 45 47

Helena Winter, rättssakkunnig
Enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor
08-405 11 43
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Avtal mellan Sverige och Liberia (http://www.regeringen.se/sb/d/12836/a/155400)