Finansdepartementet

Avtal om utbyte av information undertecknat med Marshallöarna

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2010 14:08 CESTSverige har den 28 september 2010 undertecknat avtal med Marshallöarna om informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet gör det möjligt för Skatteverket och Marshallöarnas skatteförvaltning att utbyta upplysningar i skatteärenden.

Avtalet är resultatet av ett projekt i Nordiska ministerrådets regi. Syftet med projektet är att ingå avtal om utbyte av information med jurisdiktioner som har gjort åtaganden till OECD om ökad transparens och utbyte av information i skatteärenden.

För att avtalet ska bli gällande kommer det att lämnas till riksdagen för godkännande.Kontakt:
Anna Charlotta Johansson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 12 76
070-356 30 32

Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Helena Winter, rättssakkunnig
Enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor
08-405 11 43
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Avtal mellan Sverige och Marshallöarna (http://www.regeringen.se/sb/d/12836/a/152629)