Almega

Avtal slutet för skärgårdstrafik mellan Almega Tjänsteföretagen och SEKO

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 15:00 CET

Avtalet för anställda inom skärgårdstrafiken ligger i nivå med övriga avtalsuppgörelser på arbetsmarknaden. Därutöver har det varit möjligt att genomföra ett antal förändringar av de allmänna anställningsvillkoren. Viktigast bland dessa förändringar är att sjukreglerna nu har anpassats till vad som gäller på de flesta andra områden på arbetsmarknaden.

Hans Ronnerstam, förhandlare på Almega Tjänsteföretagen, är nöjd med att avtal har kunnat träffas.

- Det känns bra att vi, efter att ha förhandlat under stora delar av hösten och vintern, tillsammans har lyckats åstadkomma ett nytt avtal för personalen inom skärgårdstrafiken.

Avtalet innebär i korthet att sjukreglerna nu har anpassats till de regler som gäller på de flesta andra avtalsområden, dvs sjuklön enligt sjuklönelagen under de två första veckorna och därefter sjukpenning från försäkringskassan. Därutöver har ett antal andra regler ändrats/tillkommit, till exempel möjligheten att provanställa, förändringar i förutsättningarna för vikarier och korttidsanställda och avseende schemaläggningen.

Avtalet rör 41 företag med drygt 700 anställda.

Hans Ronnerstam
förhandlare Almega Tjänsteföretagen
tel. 08-762 68 75
mobil 070-345 68 75

Tomas Bengtson
förhandlare Almega Tjänsteföretagen
tel. 08-762 70 46
mobil 070-398 55 64

Örjan Lenárd
förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen
tel. 08-762 68 92
mobil 070 – 345 68 92

Cecilia Malmström
pressinformatör
tel. 08-762 68 95
mobil 070-345 68 95

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.