Locum

Avtal tecknat för ny byggetapp vid Danderyds sjukhus

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2016 13:00 CEST

Locum tecknar avtal med byggentreprenören HENT för ent-reprenaden gällande stomkompletteringen för den nya akut-vårdsbyggnad som byggs vid Danderyds sjukhus.

Stockholms läns landstings fastighetsbolag Locum AB har tecknat avtal med den norska byggentreprenören HENT gällande stomkompletteringen för den nya akutvårdsbyggnad som just nu byggs vid Danderyds sjukhus. Avtalet är en entreprenad i samverkan avseende genomförandet av stomkomplettering samt installationer i den nya byggnaden och anslutningar till befintliga byggnader. Arbetena inleds under hösten 2016 och beräknas vara helt klara i december 2018.

- Det är ett viktigt projekt som nu sätter igång och jag välkomnar särskilt att vi nu får in en ny aktör på den svenska marknaden. Detta skapar ökad konkurrens bland byggbolagen, vilket är viktigt för hela byggmarknaden, säger fastighets- och investeringslandstingsrådet Paul Lindquist (M), ordförande för Locum.

- Spännande, utmanande och roligt för Locum att teckna avtal med HENT som gör en inbrytning på en redan stekhet marknad med relativt få aktörer. HENT:s erfarenheter från sjukhusbyggen i Norge kommer att ge oss nya erfarenheter med bland annat optimering och lean construction, säger Locum:s projektchef Kent Strömberg.

- HENT är otroligt motiverade att genomföra detta projekt tillsammans med Locum. Vi ser fram emot ett bra samarbete som bjuder in till nyttjande av vår kompetens och erfarenhet, säger Jan Jahren, VD för HENT.

Den nya akutbyggnaden vid Danderyds sjukhus spelar en central roll i Stockholms läns landstings ”Framtidsplan för hälso- och sjukvården”. Satsningen på sjukvården är landstingets största nå-gonsin och syftar till att möta det kraftigt växande länets vårdbehov.

Korta fakta om den nya akutbyggnaden vid Danderyds sjukhus:
• Omfattar 27 000 kvadratmeter av nybyggnation
• Totalt över 40 000 kvadratmeter inklusive ombyggnation av befintliga (angränsande) byggnader
• Dimensioneras för att årligen ta emot 95 000 besökare
• Beräknas stå klar vid årsskiftet 2018-2019
• Läs mer på locum.se/framtidens-danderyd


Om Locum AB

Locum AB ägs av Stockholms läns landsting (SLL) och är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka två miljoner kvadratmeter i Stockholms län. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården.

Om HENT AS / HENT Sverige AB

HENT är en ledande norsk byggentreprenör inriktat på nybyggnat-ion av offentliga och kommersiella fastigheter, med fokus på projektutveckling, projektledning och inköp. HENT etablerade sig i Sverige under sista kvartalet 2015 och ingår i investeringsbolaget Ratos bolagsportfölj. HENT har stor erfarenhet av vård- och sjukhusprojekt i Norge och kommer att implementera dessa kunskaper och erfarenheter på den svenska marknaden.

Kontaktpersoner Locum:

Kontaktpersoner HENT:

Locum AB är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka 2,1 miljoner kvadratmeter lokaler i Stockholms län. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet. Locum AB ägs av Stockholms läns landsting. Locums värderingar är Kundnytta, Helhetsansvar och Samverkan.

Läs mer på locum.se