Svenska kyrkan

Avtal tecknat om ett nytt ekonomisystem

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2014 09:20 CEST

Svenska kyrkan kan samverka inom det administrativa området. Det kan i sin tur bidra till ökade resurser för församlingarnas kärnverksamhet: diakoni, gudstjänst, undervisning och mission. Foto: Madelen Zander /IKON

Svenska kyrkan på nationell nivå har upphandlat ett ekonomisystem som stödjer administrativ samverkan vilket bidrar till att frigöra resurser för Svenska kyrkans kärnverksamhet. Leverantör av systemet blir Eniac Data AB i Mölndal. Ekonomisystemet är en del i Gemensamt Administrativt Stöd som stiften tillhandahåller till församlingar och pastorat.

Trossamfundet Svenska kyrkan på nationell nivå arbetar för att församlingar och pastorat genom ökad administrativ samverkan ska kunna frigöra en större andel av resurserna för Svenska kyrkans kärnverksamhet. Gemensamt Administrativt Stöd innebär ett koncept för ökad inomkyrklig samverkan.

- Detta är ett exempel på vad Svenska kyrkan kan göra tillsammans inom det administrativa området. Genom att ta fram enhetliga system, enhetliga rutiner och ett enhetligt arbetssätt kan vi bidra till ökade resurser för församlingarnas kärnverksamhet, säger Hans Eskemyr, projektledare som arbetar med samordningsfrågor på Svenska kyrkans nationella nivå.
I konceptet för inomkyrklig samverkan ingår gemensamt arbetssätt, gemensamma system, kompetensutveckling och samverkan över de organisatoriska gränserna inom områdena ekonomi och personaladministration. Trossamfundet har nu upphandlat system inom ekonomiområdet och en leverantör av tjänster och programvaror. Ett femårigt avtal har tecknats med Eniac Data AB i Mölndal.

- Vi är både stolta och glada att valet föll på oss när Svenska kyrkan upphandlade ekonomisystem för att erbjuda Gemensamt administrativt stöd till stift, pastorat och församlingar. Med Aveny Ekonomi lägger vi tillsammans grunden för att effektivisera och kvalitetssäkra de administrativa ekonomiprocesserna. Genom att arbeta på ett strukturerat och enhetligt sätt kan programmet utvecklas i en riktning där det inbyggda processtödet blir tydligare och enklare, tillsammans med enhetliga processer och samverkansformer inom ekonomiområdet, säger Per-Göran Carlsson, VD Eniac Data AB.

BAKGRUND
Svenska kyrkan på nationell nivå, kyrkokansliet, arbetar tillsammans med stiften för att församlingar och pastorat genom utvecklad administrativ samverkan ska använda en ökad andel av resurserna i Svenska kyrkans kärnverksamhet: diakoni, gudstjänst, undervisning och mission. Gemensamt Administrativt Stöd innebär ett koncept för ökad inomkyrklig samverkan. I det ingår gemensamt arbetssätt, gemensamma applikationssystem, kompetensutveckling och samverkan över de organisatoriska gränserna inom områdena ekonomi och personaladministration.

 Eniac Data AB, VD Per-Göran Carlsson, 031-708 29 50, pergoran.carlsson@eniac.se