REHACT AB (publ)

Avtal träffat kring Natura Centrum

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 16:28 CEST

REHACTs samarbetspartner i Polen, iNergy sp. z o.o., har nyligen undertecknat ett avtal med ägaren till Natura Centrum. Avtalet reglerar de övergripande samarbetsvillkoren för den första etappen av det omfattande Natura Centrum-projektet. Om samtliga installationsuppdrag tillfaller iNergy uppskattas ordervärdet totalt uppgå till mellan 20 – 30 miljoner PLN (ca 42-63 miljoner SEK). Sedan tidigare har iNergy sp. z o.o. ett avtal med ägaren till Natura Centrum kring att använda REHACTs teknik i projektet. Ägaren för Natura Centrum meddelade i februari att en överenskommelse om finansiering av den första etappen av Natura Centrum, ett hotell på drygt 11 000 kvm, är klar. iNergy och Natura Centrum har därför under våren förhandlat fram ett mer detaljerat avtal kring villkoren för de arbeten som skall utföras av iNergy. Detta avtal är nu klart och innehåller förutom Rehact Energy System möjlighet till ett antal andra tekniska installationer i hotellet. Totalsumman för samtliga installationer i avtalet har schablonberäknats till ca 20-30 miljoner PLN, motsvarande ca 42 – 63 miljoner SEK. Exakta belopp är inte specificerade i avtalet utan kommer arbetas fram i samband med projektering av hotellet. Avtalet är påskrivet av båda parter och är bland annat villkorat av att bygglov beviljas för det utökade hotellprojektet. Bygglov för hotelldelen av Natura Centrum finns sedan tidigare för en byggnad på 6 000 kvm och detta utökade bygglov förväntas därför bli beviljat redan inom en tidsperiod på 6-8 veckor.

REHACT AB (publ) utvecklar och säljer ett prisbelönt klimatsystem, Rehact Energy System, som sänker behovet av köpt energi för värme, kyla och ventilation i byggnader med upp till 85 procent. REHACT är ett av Sveriges internationellt mest prisade cleantech-företag med ett flertal utmärkelser i Norden, USA och Kuwait. Företaget utsågs 2008 av Världsnaturfonden, WWF, till ett av Sveriges mest lovande miljöteknikföretag. REHACT är medlem i Sweden Green Building Council och Swedish American Green Alliance. År 2011 utsågs REHACTs VD, Svante Bengtsson, till vinnare av Niklas Zennströms Green Mentorship Award. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.