Region Örebro län

Avtalet med Rynningeviken upphör – behovet har minskat

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2018 08:17 CET

Det nuvarande avtalet mellan Attendo Rynningeviken och Region Örebro län upphör den 31 mars 2018 och kommer, som tidigare aviserats, inte att förlängas. Region Örebro län har sedan maj 2015 köpt externa vårdplatser för utskrivningsklara patienter av Attendo Rynningeviken. Avtalet har varit en åtgärd för att bättre kunna ta hand om utskrivningsklara patienter som väntar på kommunal vård.

Behövdes för en patientsäker vård
- Avtalet med Attendo säkrade tillgången till vårdplatser när vi behövde dem, säger Karin Sundin (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvården. För att vi skulle kunna bedriva en patientsäker vård var dessa vårdplatser nödvändiga under en period. Nu tar kommunerna snabbare hem sina patienter till kommunal vård, vilket är bra för patienterna. I kommunerna får de en vård som är bättre anpassad till deras behov. Det är också bra för sjukhusen. Nu kan de här vårdplatserna användas till patienter som behöver vård på den här nivån.

Gott samarbete med Attendo
- Samarbetet med Attendo Rynningeviken har fungerat mycket väl men avtalet har redan från start varit en tillfällig lösning, säger Ewa Slätmo, områdeschef för Område medicin och rehabilitering, Universitetssjukhuset Örebro. Vi ser nu väldigt positiva effekter från kommunerna när det gäller att möjliggöra hemgång för patienter som är utskrivningsklara. Beläggningen på Rynningeviken har sedan mitten på januari legat betydligt lägre än tidigare, och behovet av de externa vårdplatserna har successivt avtagit.

Beläggningen vid Rynningeviken har sjunkit kraftigt under 2018, från en beläggning på över 90 procent i slutet av 2017 till 37 procent i mars 2018 med korta vårdtider.

Fakta:
Sedan 1 januari 2018 gäller en ny lag, ”Trygg och säker utskrivning”, som innebär ökad samverkan med kommunerna vid utskrivning från sluten vård. Syftet med den nya lagen är att den ska leda till kortare tid från att en patient är utskrivningsklar från slutenvård på sjukhus, till dess patienten får kommunal vård, samt att öka trygghet och säkerhet i vårdkedjan mellan de olika vårdnivåerna. Med anledning av det har primärvården en mer central roll i det samarbetet än tidigare.


Kontakt:
Karin Sundin (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård, tel. 072 - 142 06 20
Eva Slätmo, områdeschef för Område medicin och rehabilitering, Universitetssjukhuset Örebro, tel. 070 – 816 84 00.

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.