Linköpings kommun

Avtalsförslag klart för Linköping City Airport

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2013 11:00 CET

Linköpings kommun och Saab AB har kommit överens om ett förslag till ekonomisk överenskommelse för 2013. Överenskommelsen innebär att kommunen driver den civilflygtrafiken på Linköping City Airport och ersätter Saab ekonomiskt för detta.

– Det är bra att vi nu har ett avtal framme. Det skapar trygghet för såväl flygoperatörer och som regionens näringsliv. Dessutom ger det förutsättningar för att fortsätta utveckla flygförbindelserna från regionen ut i världen. Förra årets passagerarrekord och KLM:s nya tredje linje till Amsterdam visar att Linköping City Airport har framtiden för sig, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M).

I december 2011 beslutade kommunfullmäktige att godkänna samverkansavtal med Saab AB om ansvaret för den civila flygverksamheten vid Linköpings City Airport. Enligt det avtalet ska Saab AB tillhandahålla flygplatstjänster mot avtalad ersättning.

Vid förhandlingarna har utgångspunkten varit ersättningsnivån för 2011 med vissa tillägg. Saab har vid förhandlingarna utöver tidigare ersättningar framfört att man vill ändra kostnadsfördelningen samt ändra i beräkning av hyra och arrende för både flygplats och flygstation.

Bruttokostnaden för flygplats, flygstation och övriga kostnader är 62,7 miljoner kronor. Intäkterna är 26 miljoner kronor. Nettokostnaden för flygplatsverksamheten för 2013 blir 36,7 miljoner kronor. I detta belopp ingår cirka 2 miljoner kronor för marknadsföring. Kommunens kostnad för flygplatsverksamheten ökar därmed med 10 miljoner kronor för 2013, men investeringskostnader finns inte under 2013, vilket neutraliserar kostnadsökningen.

– I och med avtalsförhandlingarna har vi fått en ordentlig genomlysning av kostnader och intäkter och kan därför kan se att de ligger i nivå med andra kommunalt drivna flygplatser i samma storlek, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M).

Under 2013 ska kommunen och SAAB göra en översyn av kostnadsfördelning för flygplats samt köp av flygstation och mark.

Ytterligare information lämnas av kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M), telefon 013-20 62 96, 070-211 44 82. 

_______________________________________________________________________________

Linköping har 148 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer, utvecklas och attraherar nya invånare. Linköping har ett stort universitet och vi är Sveriges flyghuvudstad. Linköpings kommun har 7 600 anställda och omsatte 7,7 miljarder kronor 2012. Resultatet blev 398 miljoner kronor. Finanserna är stabila och kommunen har inga egna lån. Kommunalskatten är lägst bland regionens kommuner. De kommunala bolagen har cirka 1 200 anställda och omsätter 8,5 miljarder kronor (2011) och ger årligen positiva resultat.