Almega

Avtalskrav STD inom Almega

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 15:26 CET

I avtalsrörelsen förespråkar STD inom Almega en utveckling av kollektivavtalen som rör sig bort från central reglering. Det som krävs i avtalsförhandlingarna är en insikt om de förutsättningar som gäller i branschen.

– Lönerna måste sättas lokalt i företagen, utan centralt reglerade påslag. De ekonomiska förutsättningarna inom branschen varierar stort och avtalen måste ge våra medlemsföretag de bästa förutsättningarna att utvecklas i en allt hårdare internationell konkurrens. Detta är grunden för de krav vi i dag överlämnat till våra fackliga motparter, säger Almegas vd Jonas Milton.

STD:s styrelse har fastställt branschens avtalskrav som idag överlämnats till de fackliga motparterna. Kraven har sitt ursprung i ett antal väl analyserade frågor utifrån företagens perspektiv i vardagen. Kraven har värdemässig utgångspunkt i ökat lokalt ansvar, decentralisering och utveckling av nya modeller. 

STD har fattat beslut om att lokal lönebildning är den modell som ska gälla för branschen. De centrala och lokala parterna ska i sin tur bidra med professionellt stöd och vara garant för att lönebildningsprocesserna i företagen håller hög kvalitet.

– De centrala avtalen ska vara avtal utan på förhand fastställda löneökningstal. I stället ska de garantera en bra lokal lönebildningsprocess. Det är viktigt att inte sammanblanda detta med centrala avtal om noll i löneökningar, säger STD:s avtalsansvarige Petter Skogar.

En mycket viktig fråga som parterna har att lösa i förhandlingarna är behovet av nya regler för hantering av omställningsfrågor i företagen. Dagens system fungerar inte, är oförutsägbart avseende kostnad och tidsåtgång samt skapar osäkerhet för såväl företag som medarbetare.

– Här måste de centrala parterna ta ansvar och utforma regler som kan fungera i den verklighet företagen verkar i. STD vill se nya regler för omställning i företagen, säger Petter Skogar.

För ytterligare information:

www.almega.se

Jonas Milton
vd Almega
tfn: 08-762 69 74
mobil: 070-345 69 74

Petter Skogar
förhandlare
tfn: 08-762 68 56
mobil: 070-345 6856

David Wästberg
presschef Almega
tfn: 08-762 68 59
mobil: 070-345 68 59

Almega är Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, vi är en förbundsgrupp som har cirka 9 740 medlemsföretag med sammanlagt 468 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.